>

Vladislav Sochanič

Vladislav Sochanič
HR manažér @ DITEC, a.s.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, Ekonomika a manažment podniku, 2020
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Ahoj! Hľadáš niekoho, kto ti pomôže pri projektoch, príprave na štúdium alebo pracovný pohovor? Máš záujem mentoring z oblasti psychológie či osobnostného rozvoja, alebo si dokonca plánuješ založiť vlastnú spoločnosť, či startup? V tom prípade ti rád pomôžem :)

S čím viem ako mentor pomôcť

psychológia
leadership
osobnostný rozvoj

Viac o mne

Niekoľko rokov som sa popri štúdiu na strednej a vysokej škole pohyboval v neziskovom sektore, kde som tvoril, spolupracoval na tvorbe či viedol rôzne odborné, charitatívne a vzdelávacie projekty na národnej aj medzinárodnej úrovni. Z vlastnej iniciatívy som vytvoril koncept vzdelávacích projektov, kde boli mojou cieľovou skupinou hlavne národné a medzinárodné spoločnosti a študenti stredných a vysokých škôl.

Mám niekoľkoročné a veľmi bohaté skúsenosti z oblasti HR,  projektového manažmentu a z rôznych manažérskych pozícii (projektový manažment, personálny manažment, výkonný manažment...), z oblastí ako IT, obchod, logistika, výroba, vzdelávanie, výskum a vývoj a podobne. Ako projektový manažér som zodpovedal za rôzne typy projektov, a to od ich začiatku až po úspešné ukončenie. V rámci náplne práce som častokrát v jeden moment, v závislosti od typu projektu, zodpovedal za vedenie a koordináciu niekoľkých rôznych tímov naprieč spoločnosťou od vývojárov cez obchod, finančné až po projektové tímy. Tvoril som zároveň akýsi „most“ medzi zákazníkom a spoločnosťou. Zároveň bolo mojou úlohou tímy motivovať, koordinovať, kontrolovať, ale aj riešiť prípadné konflikty. Pôsobil som aj v jednej z najväčších slovenských personálnych agentúr, kde bolo mojou úlohou viesť tímy, zastrešiť všetky procesy a nastaviť fungovanie novovznikajúcej headhunting / recruiting divízie. Zodpovedal a zameriaval som sa na projekty z takmer každého odvetvia: ekonomické, IT, stavebné, výrobné, obchodné, právne atď. V súčasnosti pôsobím ako HR manažér v jednej z najúspešnejších IT spoločností podnikajúcich v e-govermente, kde vediem a zodpovedám za celkovú stratégiu riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.

V oblasti vedy a výskumu som pôsobil na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde bolo mojim primárnym zameraním v oblasti vedy a výučby ekonomika a manažment, psychológia, personálny manažment, manažérska komunikácia a podnikové vzdelávanie. Dôvod, prečo som sa rozhodol pôsobiť aj na akademickej pôde bola moja snaha zmeniť prístup pedagógov, priniesť do procesu výučby nové postupy,  pohľady a prepojiť výučbu s praxou, čo sa mi nakoniec aj podarilo. Zároveň som v rámci svojej dizertačnej práce s názvom "Zdokonaľovanie hodnotenia vzdelávania zamestnancov" dokázal vytvoriť úplne nový model hodnotenia vzdelávania zamestnancov, ktorý sa aj v súčasnosti aktívne využíva v spoločnostiach naprieč Slovenskom. Rovnako som v súčasnosti autorom a spoluautorom domácich i zahraničných vedeckých diel, článkov a výskumov z rôznych oblastí manažmentu (vzdelávanie, personálny manažment, podniková stratégia, ekonomika, motivácia...).

Okrem toho som pôsobil ako výkonný / prevádzkový riaditeľ (CEO / COO) inovatívno-technologického startupu. V priebehu času môjho pôsobenia som do podniku, v ktorom nebolo po mojom vstupe v podstate nič, iba nápad, aplikoval všetky potrebné procesy (HR, marketing, obchod, financie, kultúra...), zostavil tím a nastavil jeho fungovanie. V roku 2020 (teda len niekoľko mesiacov po vzniku) sa nám so spoločnosťou podarilo umiestniť medzi TOP 5 inovatívnymi podnikateľmi Slovenska a tento rok som bol ocenený ako najvplyvnejší HR líder na Slovensku.

A čo vo voľnom čase? PS, knihy, Netflix, cestovanie a priatelia 🙂

Kľúčové slová o mne

leadership
osobnostný rozvoj
psychológia
HR

Pracovné skúsenosti

HR manažér @ DITEC, a.s.
Bratislava
2022 - súčasnosť
Recruiter Specialist / Business Partner @ EPF Group, a.s.
Bratislava
2021 - 2022
Výkonný / Prevádzkový riaditeľ (CEO / COO) @ Humidef s.r.o.
2019 - 2022
Projektový manažér @ MicroStep
Bratislava
2020 - 2021
Projektový manažér @ Nová Generácia
Bratislava
2015 - 2018
Personalista / Recruiter @ HUMANex s.r.o.
Bratislava
2015 - 2017

Vzdelanie

Vysokoškolské
PhD., Ekonomika a manažment podniku
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava
2017 – 2020
Ing., Ľudské zdroje a personálny manažment a Ekonomika a manažment podniku
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava
2015 – 2017
Bc., Manažment ľudských zdrojov
Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
2012 – 2015
Stredoškolské
Gymnázium Snina
Snina
2008 – 2012

Doplnkové aktivity a úspechy

2020

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • neziskovú organizáciu
  • verejnú inštitúciu
  • startup
  • študentský projekt

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring

Ďalší mentori