Vladislav Sochanič

Vladislav Sochanič
Výkonný / Prevádzkový riaditeľ (CEO / COO) @ Humidef s.r.o.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, Ekonomika a manažment podniku, 2020
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Ahoj! Hľadáš niekoho, kto ti pomôže pri projektoch, príprave na štúdium alebo pracovný pohovor? Alebo si dokonca plánuješ založiť vlastnú spoločnosť, či startup? V tom prípade ti rád pomôžem :)

S čím viem ako mentor pomôcť

cv check
projektový manažment
hr

Viac o mne

Niekoľko rokov som sa popri štúdiu na strednej a vysokej škole pohyboval v neziskovom sektore, kde som tvoril, spolupracoval na tvorbe či viedol rôzne odborné, charitatívne a vzdelávacie projekty na národnej aj medzinárodnej úrovni. Z vlastnej iniciatívy som vytvoril koncept vzdelávacích projektov, kde boli mojou cieľovou skupinou hlavne národné a medzinárodné spoločnosti a študenti stredných a vysokých škôl.

Mám niekoľkoročné a veľmi bohaté skúsenosti z oblasti HR,  projektového manažmentu a z rôznych manažérskych pozícii (projektový manažment, personálny manažment, výkonný manažment...), z oblastí ako IT, obchod, logistika, výroba, vzdelávanie, výskum a vývoj a podobne. Ako projektový manažér som zodpovedal za rôzne typy projektov, a to od ich začiatku až po úspešné ukončenie. V rámci náplne práce som častokrát v jeden moment, v závislosti od typu projektu, zodpovedal za vedenie a koordináciu niekoľkých rôznych tímov naprieč spoločnosťou od vývojárov cez obchod, finančné až po projektové tímy. Tvoril som zároveň akýsi „most“ medzi zákazníkom a spoločnosťou. Mojou úlohou zároveň bolo tímy motivovať, koordinovať, kontrolovať, ale aj riešiť prípadné konflikty. V súčasnosti pôsobím v jednej z najväčších slovenských personálnych agentúr, kde je mojou úlohou viesť, zastrešiť všetky procesy a nastaviť fungovanie novovznikajúcej headhuntig / recruiting divízie. Zodpovedám a zameriavam sa na takmer všetky odvetvia a ich aktuálne projekty: ekonomické, IT, stavebné, výrobné, obchodné, právne atď.

V oblasti vedy a výskumu som pôsobil na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde bolo mojim primárnym zameraním v oblasti vedy a výučby ekonomika a manažment, psychológia, personálny manažment, manažérska komunikácia a podnikové vzdelávanie. Dôvod, prečo som sa rozhodol pôsobiť aj na akademickej pôde bola moja snaha zmeniť prístup pedagógov, priniesť do procesu výučby nové postupy, pohľady a prepojiť výučbu s praxou, čo sa mi nakoniec aj podarilo. Zároveň som v rámci svojej dizertačnej práce s názvom "Zdokonaľovanie hodnotenia vzdelávania zamestnancov" dokázal vytvoriť úplne nový model hodnotenia vzdelávania zamestnancov, ktorý sa aj v súčasnosti aktívne využíva v niekoľkých veľkých aj malých spoločnostiach naprieč Slovenskom. Rovnako som v súčasnosti autorom a spoluautorom niekoľkých domácich i zahraničných vedeckých diel, článkov a výskumov z rôznych oblastí manažmentu (vzdelávanie, personálny manažment, podniková stratégia, ekonomika, motivácia...).

Okrem toho pôsobím ako výkonný / prevádzkový riaditeľ (CEO / COO) inovatívno-technologického startupu. V priebehu času môjho pôsobenia som do podniku, v ktorom nebolo po mojom vstupe v podstate nič, iba nápad, aplikoval všetky potrebné procesy (HR, marketing, obchod, financie, kultúra...), zostavil tím a nastavil jeho fungovanie. V roku 2020 (teda len niekoľko mesiacov po vzniku) sa nám so spoločnosťou podarilo umiestniť medzi TOP 5 inovatívnymi podnikateľmi Slovenska.

A čo vo voľnom čase? PS, knihy, Netflix, cestovanie a priatelia :)

Kľúčové slová o mne

personálny manažment
manažment
vzdelávací manažment
vzdelávanie
projektový manažment
cv check
leadership
vedenie ľudí
ceo
coo
recruiting

Pracovné skúsenosti

Recruiter Specialist / Business Partner @ EPF Group, a.s.
Bratislava
2021 - súčasnosť
Výkonný / Prevádzkový riaditeľ (CEO / COO) @ Humidef s.r.o.
2019 - súčasnosť
Projektový manažér @ MicroStep
Bratislava
2020 - 2021
Projektový manažér @ Nová Generácia
Bratislava
2015 - 2018
Personalista / Recruiter @ HUMANex s.r.o.
Bratislava
2015 - 2017

Vzdelanie

Vysokoškolské
PhD., Ekonomika a manažment podniku
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava
2017 – 2020
Ing., Ľudské zdroje a personálny manažment a Ekonomika a manažment podniku
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava
2015 – 2017
Bc., Manažment ľudských zdrojov
Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
2012 – 2015
Stredoškolské
Gymnázium Snina
Snina
2008 – 2012

Doplnkové aktivity a úspechy

2020

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • neziskovú organizáciu
  • verejnú inštitúciu
  • startup
  • študentský projekt