>

Viktor Svetský

Viktor Svetský
odborný asistent v odbore psychológia @ Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Bratislava, klinická psychológia, 2020
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Rád zdieľam ľudské príbehy a objavujem v nich zmysel. A ak niečo nefunguje, tak hľadám spôsoby ako to neignorovať ale posúvať ďalej.

S čím viem ako mentor pomôcť

Sebarozvoj
Kariéra
hodnotový rast
soft skills
sebapoznanie

Viac o mne

Logoterapeut/psychoterapeut, psychológ a vysokoškolský učiteľ s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v súkromnom, verejnom a štátnom sektore, projektovom manažmente a v práci s mládežou.

Kľúčové slová o mne

zmysel
psychoterapeut
psychológ
vedenie projektov
učiteľ

Pracovné skúsenosti

odborný asistent v odbore psychológia @ Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Bratislava
Učím psychológiu náboženstva, úvod do logoterapie, akademické zručnosti a koordinujem špecializačné štúdium pre klinických psychológov
2022 - súčasnosť
Vedúci oddelenia pre univerzitnú alianciu ENLIGHT @ Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
Bratislava
www.enlight-eu.org www.uniba.sk/enlight
2022 - 2024
Vedúci oddelenia pre nadrezortnú koordináciu @ Ministerstvo zdravotníctva SR
Bratislava
Náročný spôsob odhalenia prečo to na Slovensku vlastne nefunguje
2020 - 2021
Manažér pre obstarávanie a komunikáciu @ ATC-JR, s.r.o.
Bratislava
www.atc.eu
2004 - 2011
administrátor predaja @ STM Bratislava, s.r.o.
Bratislava
Import návesov
2003 - 2004
špecialista pre koordináciu pobočiek @ VÚB, a.s.
Bratislava
korporátna epizóda
2004 - 2004
recepčný @ Hotel Tatra ***
Bratislava
2001 - 2002

Vzdelanie

Vysokoškolské
PhD., klinická psychológia
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Bratislava
2016 – 2020
Manažment hotelov
Vyššie odborné štúdium Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Piešťany
1999 – 2002
Mgr., psychológia
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Bratislava
Naplnenie sna aj po 10 rokoch pracovného života
2011 – 2016
Stredoškolské
Gymnázium sv. Jána Bosca
Nová Dubnica
1995 – 1999

Doplnkové aktivity a úspechy

Psychoterapeutický výcvik v logoterapii
od roku 2016, Slovenský inštitút logoterapie
2023

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • neziskovú organizáciu
  • verejnú inštitúciu

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring
Ako rýchlo reagujem:

do 2 dní