Veronika Žák Sučanská

Veronika Žák Sučanská
Koordinátorka práce s mládežou @ Mesto Trenčín
Trenčín, Trenčiansky kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Ponúkam vedomosti ohľadom písania projektov a projektového manažmentu najmä v oblasti komunít, mládeže, vzdelávania, občianskej participácie.. Venujem sa mládežníckej politike na úrovni samosprávy, tvorbe verejnej politiky participatívnym spôsobom, grantom a príprave projektu Európskeho hlavného mesta kultúry. Teším sa na spoluprácu:)

S čím viem ako mentor pomôcť

mládežnícka politika
mládež
mládežnícke projekty
práca s mládežou
participácia
tvorba verejných politík participatívnym spôsobom
samospráva
aktívne občianstvo
financie
granty
dotácie
školstvo
fungovanie žiackych školských rád
písanie projektov
dobrovoľníctvo

Viac o mne

Pracovala som v rôznych neziskových organizáciách, kde som sa primárne venovala financovaniu, písaniu projektov či organizovaniu podujatí. Niekoľko rokov som pomáhala s organizáciou konferencie GLOBSEC a Tatra Summit. Momentálne pracujem v samospráve ako koordinátor práce s mládežou, kde sa primárne venujem dotáciám, mládežníckej politike, participácií mladých ľudí, písaniu projektov, žiackym školským radám či dobrovoľníctvu a som členka prípravného tímu Európskeho hlavného mesta kultúry. Získala som titul Ing. z odboru financie a MBA so zameraním na projektový a procesný manažment.

Kľúčové slová o mne

mládežnícka politika
projektový manažment
participácia
mládež
občianska spoločnosť
aktívne občianstvo
financie
granty
dotácie
tvorba verejných politík participatívnym spôsobom
školstvo
fungovanie žiackych školských rád
písanie projektov
samospráva
dobrovoľníctvo

Pracovné skúsenosti

Koordinátorka práce s mládežou @ Mesto Trenčín
2017 - súčasnosť

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • učiteľa, riaditeľa školy
  • neziskovú organizáciu
  • verejnú inštitúciu
  • startup
  • študentský projekt

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring