Sára Soľárová

University of Amsterdam, Amsterdam, PPLE - Politics, Psychology, Law and Economics, 2021
Amsterdam, Holandsko

Hľadám príležitosti pre návrat na Slovensko, tak, aby sme ako krajina mohli napredovať. Moja akademická špecializácia je v PPLE (politológia, psychológia, právo a ekonómia). Orientujem sa na policy-making, strategické analýzy a projektové plánovanie. Moje magisterské štúdium bude ďalší rok zamerané na kyber-etiku a cyber-policy, čomu by som sa rada venovala aj na Slovensku.

Oblasti, s ktorými vám ako mentor pomôžem

medzinárodné projekty
policy making
výber univerzity
vzdelávací program
whistleblowing
výskum
umelá inteligencia
it
informačná bezpečnosť
etika

Viac o mne

Zaujímam sa o postupné minimalizovanie systematického násilia na ženách a marginalizovaných komunitách. Som silná advokátka pre progresívne vzdelávanie, ktoré by malo byť pravidelne podrobené analýze a posunu vpred. Venujem sa etike a etickým prístupom v rámci umelej inteligencie, tak aby algoritmické štruktúry neposilňovali a nepretavovali momentálne diskriminačné praktiky do online sféry.

Taktiež som zakladateľkou slovenského MEPu (Modelového Európskeho Parlamentu), ktorý vznikol ako odozva pre potrebu neformalného a politického vzdelávania pre stredoškolákov, tak aby mládež bola braná vážne. Som človek, ktorý rád vidí výsledky, verí v potenciál a dobro ľudí a chce dávať ľudí do centra akejkoľvek budúcej policy.

Kľúčové slová o mne

morálne hodnoty
výskum
umelá inteligencia
it
informačná bezpečnosť
etika
vzdelávanie
policy making
politológia
sustainable future
ambicióznosť
vytrvalosť
analytické myslenie

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bachelor's Degree, PPLE - Politics, Psychology, Law and Economics
2018 – 2021
University of Amsterdam, Amsterdam
Fully English-taught bachelor's degree that combines four disciplines to create intersectionality in academic rigor.
Stredoškolské
LEAF Academy
2016 – 2018
Bratislava
An international boarding school with AP (advanced placement) examinations that is focused on future leadership.

Preferencie

Mentoring pre
  • stredoškoláka
  • učiteľa, riaditeľa školy
  • neziskovú organizáciu
  • študentský projekt
Témy/oblasti, ktoré chcem mentorovať
medzinárodné projekty
policy making
výber univerzity
vzdelávací program
whistleblowing
výskum
umelá inteligencia
it
informačná bezpečnosť
etika
Dĺžka mentoringu
  • 3 mesiace
  • 6 mesiacov
  • 9 mesiacov
  • 12 mesiacov
Nahlásiť používateľa