>

Sirine Four

Sirine Four
Legal Intern @ TramaTM
Leiden University, Leiden, Public International Law
Holandsko

Prečo som na GROWNi

Rada poskytem informácie a zodpoviem otázky týkajúce sa výberu kvalitných univerzít zameraných na medzinárodné vzťahy a právo v zahraničí, či života v Holandsku a Belgicku. Taktiež som otvorená zaujímavej dobrovoľníckej činnosti a ochotná zdieľať svoje skúsenosti a rady v oblasti môjho štúdia.

S čím viem ako mentor pomôcť

Výber univerzity
štúdium v zahraničí
studium práva
štúdium v holandsku
stáž
študent medzinárodných vzťahov
študent práva

Viac o mne

Volám sa Sirine a v súčasnosti som študentkou magisterského programu so špecializáciou v medzinárodnom práve, na Leiden University v Holandsku. V rámci štúdia sa aktívne venujem pro bono práci na klinike humanitárneho práva. V minulosti som úspešne absolvovala College of Europe v Brugách, s M.A. v medzinárodných vzťahoch a diplomatických štúdiách so zameraním na bezpečnosť a obranu.

Popri štúdiu som sa aktívne venovala práci v študentksých asociáciách, zameraných na intelektuálny rozvoj študentov, prehlbovanie medzinárodnej spolupráce medzi univerzitami a spoluprácou s rôznymi medzinárodnými inštitúciami. Touto cestou som nazbierala skúsenosti s organizáciou podujatí nie len na lokálnej, ale aj medzinárodnej úrovni, angažujúce študentov z rôznych kontinentov. Okrem toho som absolvovala viaceré stáže vo verejnom aj súkromnom sektore, čo mi poskytlo cenné skúsenosti a pohľady na prácu v rôznych prostrediach a odvetviach.

Kľúčové slová o mne

právo
medzinárodné vzťahy
medzinárodný obchod a rozvoj
európske právo
zahraničná politika
štúdium v zahraničí
studium práva

Pracovné skúsenosti

Legal Intern @ TramaTM
2022 - súčasnosť
Student Researcher at the IHL Clinic @ Kalshoven-Gieskes Forum on International Humanitarian Law
Leiden
2023 - 2024
Stážista @ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Bratislava
2023 - 2023
Paralegal @ Allen & Overy
2022 - 2022
Asistent @ Steiner & Associates s.r.o.
Košice
2020 - 2021

Vzdelanie

Vysokoškolské
LL.M, Public International Law
Leiden University, Leiden
2023 – súčasnosť
M.A, EU International Relations and Diplomacy Studies
College of Europe, Brugge
2022 – 2023
LL.B, International and European Law
University of Groningen, Groningen
2019 – 2022
CTL - Certificate in Transnational Law
University of Geneva, Geneva, Switzerland
2021 – 2022

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší mentori