>

Silvester Krčméry

Silvester Krčméry
Projektový manažér @ Civitta
Univerzita Komenského v Bratislave
Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Rád sa podelím so svojimi skúsenosťami a poskytnem mentoring a support mladým talentovaným ľudom, ktorí chcú íst do vedy, startupov a najmä life science sektora. Ako ekonóm zameraný na zdravotníctvo ponúkam mentoring v oblasti projektového a strategického managementu.

S čím viem ako mentor pomôcť

Start-up
Rozbeh projektu
Sebarozvoj
Kariéra

Viac o mne

Svoju profesionálnu kariéru som začal v asset manažmente pri investičnej rekonciliácii. Medzi moje alma mater patria okrem Univerzity Komenského v Bratislave aj Université Claude Bernard Lyon 1, Universitat de València, Harvard University, či Universidad de Málaga, kde som sa venoval výskumu makroekonómie, teórie rozhodovania a behaviorálnej ekonómie. Som autorom viacerých odborných publikácií, momentálne sa vo výskume zameriavam na Industry 4.0 a strategické analýzy v inovatívnom a dynamicky sa rozvíjajúcom prostredí, predovšetkým v sektore zdravotníctva. Na Univerzite Komenského v Bratislave zastávam funkciu Koordinátora Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov. Som členom viacerých národných a medzinárodných výskumných, kapacitných a osvetových projektov pre rôzne cieľové skupiny. V súčasnosti pôsobím ako projektový manažér v konzultačnej firme CIVITTA, ktorej misiou je pomôcť startupom rásť, výskumným inštitúciám komercializovať výskum, zabehnutým firmám prinášať inovácie na svetovej úrovni a verejným inštitúciám pripravovať efektívne inovačné politiky s pozitívnym dopadom na ekosystém inovácií. Som zodpovedný za manažment slovenského EIT Health Hubu, ktorý podporuje inovácie v zdravotníctve, usiluje o pripojenie k najväčšej európskej zdravotníckej inovačnej komunite a ako coach v Challenger akcelerátore som dedikovaný podpore startupov.

Kľúčové slová o mne

strategické plánovanie
sociálne inovácie
zdravotníctvo

Pracovné skúsenosti

Startup Coach @ Challenger Accelerator
Koordinátor Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov @ Univerzita Komenského v Bratislave
Projektový manažér @ Civitta

Vzdelanie

Vysokoškolské
PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Strategické analýzy v inovatívnom a dynamicky sa vyvíjajúcom prostredí. - Manažérska ekonomika - Controlling
0 – súčasnosť
Universidad de Málaga
-makroekonómia, -teória rozhodovania -behaviorálna ekonómia
0 – súčasnosť
Universitat de València
0 – súčasnosť
Harvard Business School
Improving Your Business Through a Culture of Health
0 – súčasnosť
Université Claude Bernard Lyon 1
0 – súčasnosť

Preferencie

  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • startup

  • jednorazová konzultácia

Ďalší mentori