>

Roland Kraslan

Roland Kraslan
CEO @ AML Compliance
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Rád by som sa podelil o svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti z oblasti AML&CFT, ktoré som získal za posledných 20 rokov na Finančnej spravodajskej jednotke (FSJ). Rád poradím, pomôžem a vysvetlím niektoré ustanovenia AML zákona, ich aplikáciu, ako aj súčasné trendy vývoja v tejto oblasti.

https://linktr.ee/roland_kraslan

S čím viem ako mentor pomôcť

Start-up
Rozbeh projektu
Sebarozvoj

Viac o mne

Poskytujem poradenskú, konzultačnú a školiacu činnosť v oblasti AML&CFT v nasledovnom rozsahu:

 • vypracovanie/kontrola/aktualizácia programu vlastnej činnosti

 • zisťovanie/zdržanie/ohlasovanie NOO

 • odmietnutie/obchodu/obchodného vzťahu

 • preverovanie KÚV, PEP, sankcií

 • vypracovanie stanovísk a usmernení

 • online overovanie totožnosti

https://linkedin.com/in/roland-kraslan

Kľúčové slová o mne

anti money laundering
financovanie terorizmu
program vlastnej činnosti
hodnotenie rizík
overovanie totožnosti

Pracovné skúsenosti

CEO @ AML Control
Bratislava
Kontrola konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb a sankcionovaných osôb na území SR a ČR (UBO/PEP)
2021 - súčasnosť
CEO @ VeriFace
Bratislava
Vzdialené overenie totožnosti pomocou tvárovej biometrie bez fyzickej prítomnosti klienta podľa AML zákona (IDV/KYC)
2021 - súčasnosť
CEO @ AML Compliance
Bratislava
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (AML/CFT)
2021 - súčasnosť

Preferencie

 • startup
 • profesionála
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • vysokoškoláka
 • študentský projekt
 • verejnú inštitúciu
 • neziskovú organizáciu

 • jednorazová konzultácia
 • dlhodobý mentoring
Ako rýchlo reagujem

do 8 hodín


Ďalší mentori