Róbert Gróf

Róbert Gróf
SEO analytik @ Pelikan
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Fyzika a Počítačové modelovanie v prírodných vedách, 2016
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

S čím viem ako mentor pomôcť

seo
online marketing
time management
plánovanie kariéry

Kľúčové slová o mne

seo
sebarozvoj
time management

Pracovné skúsenosti

SEO analytik @ Pelikan
Bratislava
2020 - súčasnosť
B2B Sales @ Kickresume
Bratislava
2018 - 2019
Akvizičný osobný bankár @ Tatra Banka
Bratislava
2017 - 2018
Vice prezident pobočky @ AIESEC
Nitra
2014 - 2017

Vzdelanie

Vysokoškolské
bc, Fyzika a Počítačové modelovanie v prírodných vedách
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
2011 – 2016
Stredoškolské
Stredná Priemyselná Škola Mlynárce
Nitra
2007 – 2011

Doplnkové aktivity a úspechy

2020

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • neziskovú organizáciu
  • študentský projekt

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring