>

Róbert Balušík

Róbert Balušík
Strategic Projects Manager @ LEAF
Univerzita Palackého, Olomouc, Aplikovaná informatika, 2020
Trenčiansky kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Mentoring pokladám za kľúčový pri rozvoji budúcich lídrov či odborníkov, pretože podporuje dlhodobý rast jednotlivcov a tým aj spoločnosti ako takej. Dovoľuje NEopakovať tie isté chyby znova. Navyše má obojstranný prínos. Mentorovanie ma obohacuje novými pohľadmi na vec a udržiava "fresh" myslenie. Presne pre tieto príležitosti a možnosti som na GROWNi.

S čím viem ako mentor pomôcť

podnikanie v IT
vlastný projekt
marketing
pr
komunikácia
sales
sebarozvoj

Viac o mne

Viac na: www.balusik.com

Kľúčové slová o mne

Accessibility
Business Partnership
Deal Execution
Inclusion
Inclusion Programs
Influencing
KPI Management
Leadership
Mentoring
Navigating Ambiguity
Partnership Management
Personal Development
Prioritization
Project Execution
Project Management
Strategic Thinking
Teamwork
Technical Acumen

Pracovné skúsenosti

CEO & Co-Founder @ Progresio
Bratislava
2016 - súčasnosť
Strategic Projects Manager @ LEAF
Bratislava
2022 - súčasnosť
Co Author @ NIVaM - National Institute of Education and Youth
Bratislava
2023 - 2023
Co-Founder @ Anketátor
Považská Bystrica
2013 - 2014

Vzdelanie

Vysokoškolské
Aplikovaná informatika
Univerzita Palackého, Olomouc
2015 – 2020

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • študentský projekt
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring