>

Michal Vlasak

Michal Vlasak
Senior programátor @ R-SYS
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín, Mechatronika, 2008
Dubnica ad Váhom, Trenčiansky kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Zaujala ma možnosť mentoringu a odovzdávania skúseností a rád mladším. Nemalo by sa ale jednať len o jednostranné odovzdávanie, ale aj prijímanie a zlepšovať tak seba samého. Mne sa mentoringu dostalo pred 10 rokmi čo mi výrazne pomohlo v mojej kariére.

S čím viem ako mentor pomôcť

Sebarozvoj
Kariéra

Viac o mne

Aktuálne som na pozícii staršieho vývojára (programátora) kde mám možnosť viesť menší tým kolegov. Tým je menší ale rôznorodý. Mám teda možnosť získavať znalosti od starších, viesť konštruktívne debaty ale rovnako aj odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti mladším kolegom. Keď som nastúpil do aktuálnej práce (pred 10 rokmi) tak sa mi venoval starší kolega, bol v podstate mojím mentorom. Vďaka nemu som sa výrazne posunul v kariére vpred. Rád by som preto svoje skúsenosti, názory a rady odovzdal mladším ľuďom a posunúť ich vred ako sa to stalo aj mne.

Kľúčové slová o mne

uľahčenie života programátorom
soft skills
vývoj softvéru
rast programátora

Pracovné skúsenosti

Senior programátor @ R-SYS
Trenčín
Na začiatku som bol na pozícii testera. Po pár mesiacoch som prestúpil do pozície junior programátora. Následne medior programátor a aktuálne senior programátor kde mám na starosti analýzu požiadaviek od zákazníka, návrh riešenia a realizáciu. V rámci práce vediem menší tým ľudí s ktorými pracujeme na dlhoročnom produkte.
2014 - súčasnosť
Servisný technik @ ALES a.s.
Trenčín
Zostavovanie PC, inštalácia OS, firemných aplikácií, konfigurácia, inštalácia u zákazníka.
2008 - 2013

Vzdelanie

Vysokoškolské
-, Mechatronika
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín
2004 – 2008
Stredoškolské
Stredné odborné učilište strojárske a elktrotechnické
Dubnica nad Váhom
Odbor mechanik-elektronik pre spotrebnú elektroniku
2000 – 2004

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • študentský projekt

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší mentori