>

Michal Marko

Slovenska Technicka Univerzita, FEI, Bratislava, Aplikovana Informatika, 2011

S čím viem ako mentor pomôcť

gdpr
projektový manažment

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing., Aplikovana Informatika
Slovenska Technicka Univerzita, FEI, Bratislava
2005 – 2011

Preferencie

  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • učiteľa, riaditeľa školy
  • študentský projekt

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring

Ďalší mentori