>

Michal Brčák

Michal Brčák
Head of B2B Product Management & Digital Channels @ Slovak Telekom, a.s.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, Bankovníctvo, 2011
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

LEAF a podobné dobrovoľnícke organizácie mi za uplynulé roky mimoriadne pomohli v mojom lepšom sebapoznaní, osobnom raste, spoznaní skvelej komunity ľudí a uvedomovaní si kľúčových hodnôt pri zlomových momentoch. Budem rád, keď aj ja prispejem svojou časťou na odovzdaní takejto skúsenosti ďalším členom GROWNi 🙂

S čím viem ako mentor pomôcť

Sebarozvoj
Kariéra
Marketing
vývoj produktov
stratégia
transformácia firmy
vedenie ľudí

Viac o mne

Viac ako 13 rokov skúseností v produktovom manažmente a marketingu pre firemných zákazníkov v oblasti telekomunikácií a IT služieb. Hrdý absolvent LEAF Delta Academy 🙂

Kľúčové slová o mne

technologické inovácie
behanie
horolezectvo
marketing

Pracovné skúsenosti

Head of B2B Product Management & Digital Channels @ Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
2022 - súčasnosť
rôzne pozície @ Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
2011 - 2022

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing., Bankovníctvo
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava
2006 – 2011

Preferencie

  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • neziskovú organizáciu
  • verejnú inštitúciu
  • profesionála
  • startup

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší mentori