>

Michaela Olejárová

Michaela Olejárová
učiteľka AJ a ANL @ Gymnázium, Javorová 16
Filozofická fakulta Univerzity Komenského , Bratislava, Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra, 2013
Spišská Nová Ves, Košický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Som učiteľkou už takmer desať rokov a škola je pre mňa druhým domovom. Chcem v nej vytvárať priestor pre komplexný rast študentov aj učiteľov, miesto konštruktívnych dialógov a korektných vzťahov, kreativitu, zábavu aj pohodu. Verím, že vnútorné prežívanie je rovnako dôležité ako nadobudnuté vedomosti a v dnešnej dobe je nevyhnutné, aby sa to zohľadňovalo aj vo vzdelávacom procese. Som presvedčená, že ak sa študentom poskytnú možnosti, dokážu byť vysoko motivovaní, produktívni, inovatívni aj zodpovední. Rada pomôžem (nielen začínajúcim) učiteľom na ich ceste k lepšiemu učeniu, ale aj študentom k efektívnejšiemu učeniu sa.

S čím viem ako mentor pomôcť

Sebarozvoj
moderné vyučovanie
vyučovanie angličtiny
gamifikácia vo vzdelávaní
formatívne hodnotenie
vyučovacie metódy
začínajúci učiteľ
bilingválne vyučovanie

Viac o mne

Som učiteľ telom a dušou a verím, že škola môže byť miestom, kde sa študenti rozvíjajú komplexne, pracujú nielen na získavaní vedomostí, ale aj zručností a budujú svoj charakter, učia sa byť kreatívni, spolupracovať, pracovať samostatne a zodpovedne... a dokonca si to môžu aj užívať. Na našom bilingválnom gymnáziu učím anglický jazyk a anglickú literatúru a snažím sa vyučovací proces modernizovať a prispôsobovať požiadavkám súčasnej doby. Po materskej dovolenke som nastúpila do práce s túžbou znova sa vzdelávať a prinášať do vyučovacieho procesu aktuálne trendy. Chcela by som preskúmať dobré praxe iných škôl a nájsť spôsob, ako vylepšiť aj tú našu, a súčasne poskytnúť svoju pomoc niekomu s rovnakou túžbou.

Kľúčové slová o mne

kreativita
literatúra
angličtina
bilingválne gymnázium
moderné vyučovanie
gamifikácia vyučovania
skupinové vyučovanie
projektové vyučovanie
inovácie
osobný rozvoj
mentoring
mental health
mindfulness v škole
učiteľ
reformy školského systému
alternatívne školstvo
demokratizácia školy
vývoj vzdelávacích aktivít
team leadership
vzdelávacie workshopy
neformálne vzdelávanie

Pracovné skúsenosti

učiteľka AJ a ANL @ Gymnázium, Javorová 16
Spišská Nová Ves
Na bilingválnom gymnáziu vyučujem predmet anglický jazyk a predmet anglická literatúra. Som tiež triednou učiteľkou.
2014 - súčasnosť
učiteľka AJ @ ZŠ Spišský Štiavnik
Spišský Štiavnik
2013 - 2014

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr, Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra
Filozofická fakulta Univerzity Komenského , Bratislava
2008 – 2013
Stredoškolské
Gymnázium, Javorová 16, SNV
Spišská Nová Ves
osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky
2000 – 2008

Doplnkové aktivity a úspechy

Grant TDPS - Záleží nám na Tvojom rozvoji, 6.kolo grantovej výzvy
So svojim projektom LEVEL UP - gamifikácia na hodinách anglickej literatúry som získala grant TDPS. Projekt bude realizovaný od začiatku júla 2023 do konca júna 2024.
2023

Preferencie

  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • učiteľa, riaditeľa školy

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší mentori