Maty Mihaľko

Maty Mihaľko
Projektový koordinátor Youth Futures 2035 @ YouthWatch
Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB, Banská Bystrica, Medzinárodné vzťahy
Viedeň, Rakúsko

Prečo som na GROWNi

Rád pomôžem stredoškolákom (mladým ľuďom) s výberom vysokej školy, zapojením sa do zaujímavých domácich a medzinárodných projektov a iniciatív. Môžeme sa tiež porozprávať o sociálnych sieťach, alebo kariérnom zameraní.

S čím viem ako mentor pomôcť

mládežnícka politika
mládežnícke projekty
medzinárodné projekty
Rada Európy
neziskové organizácie
time manažment

Viac o mne

Som aktívny mladý človek, ktorý sa zaujíma o medzinárodné vzťahy, politiku, prácu s mládežou a inovatívne projetky. Okrem toho sa venujem sociálnym sieťam a udržateľnému životnému štýlu a móde.

Kľúčové slová o mne

medzinárodné vzťahy
medzinárodné projekty
social media
projektový manažment
práca s mládežou

Pracovné skúsenosti

Správca sociálnych sietí @ YouthWatch
Bratislava
Pravidelná správa obsahu na sociálnych sieťach Príprava a tvorba obsahových plánov sociálnych sietí Tvorba grafického obsahu, príspevkov a kampaní
2021 - súčasnosť
Projektový koordinátor @ Rada mládeže Prešovského kraja
Prešov
Komunikácia s medzinárodnými partnermi, preklad textov, vyhľadávanie medzinárodných spoluprác Koordinácia a administrácia projektových aktivít a ich technické zabezpečenie
2019 - súčasnosť
Správca sociálnych sietí a webovej stránky @ Rada mládeže Prešovského kraja
Prešov
Pravidelná správa obsahu na sociálnych sieťach a na webovej stránke RMPK Vedenie Content-media porád Písanie článkov na konkrétne témy Komunikácia s médiami (PR články, tlačové správy, brifingy, tlačové konferencie) v spolupráci s partnermi, realizácia rozhovorov s partnermi Príprava návrhov a plánov komunikácie organizácie navonok na ročnej báze, Priprava návrhu komunikačnej a marketingovej stratégie a jej priebežné vyhodnocovanie a spracovanie štatistík Tvorba a správa webstránky RMPK
2019 - súčasnosť
Projektový koordinátor Youth Futures 2035 @ YouthWatch
Bratislava
Analýza strategických dokumentov a tvorba kvalitatívneho výskumu zameraného na trendy Príprava participatívnych workshopov s cieľom zberu vízii o budúcnosti v roku 2035 Príprava podkladov pre strategický plán mesta Bratislava Vzdelávanie mládeže na rozvoj ich participatívneho myslenia o budúcnosti, ktoré má podnietiť ich predstavivosť a diskusiu na danú tému
2021 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bakalár (Bc.), Medzinárodné vzťahy
Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB, Banská Bystrica
2018 – súčasnosť

Doplnkové aktivity a úspechy

Certifikát o úspešnom ukončení mentoringového programu imProve
2017
Certifikát o úspešnom ukončení mentoringového programu TalentGuide
2017

Preferencie

  • stredoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • študentský projekt

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring