Matej Pancurák

Matej Pancurák
Technical university in Košice , Košice, Nové média , 2021
Košice, Košický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Networking

Collaborations

Ideas

S čím viem ako mentor pomôcť

štúdium v zahraničí
erasmus+ projekty
erasmus+ stáž
príprava na talentové skúšky na výtvarné odbory
spoznávanie a rozvoj talentov
konzultácia projektov
konzultácia portfólia
konzultácie
creative content
Multimédiá
nové médiá

Viac o mne

Matej Pancurák - a young man with expertise in culture and art as well as in marketing communication. Projector and networker in body and soul. He is studying at the Technical University in Košice at the Faculty of Arts. (M.F.A new media) He focuses on film, animation, moving pictures, and new types of media. In 2015, he started working as a marketing consultant at GfK. He later created freelance in the fields of graphic design and photography. He gained foreign experience in Krakow and Prague. (Exchange programs ASP Kraków, FAMU Prague) During the B.F.A studies (digital media, intermedia, interactive media) He did internships, training in HR and marketing as well as volunteering in NGOs with a focus on non-formal education. His last career stop so far is work (research, digital campaigns, concepts) at SBA where he is lecturing graphic softwears.

Kľúčové slová o mne

adobe
dizajn
projekty
štúdium v zahraničí
newmedia
nové technológie
ui
ux
ux vyskum
ui/ux
výtvarné umenia
vizuálna tvorba
študijný pobyt
štipendiá
student development
granty
štipendium
Štúdium v zahraničí

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc., Nové média
Technical university in Košice , Košice
Focusing on: Image-based: Photography, Illustration and Collage Time-based: Film, Animation, Installation Art, Participatory Art Space-based: Projection Art, Sound Art, Immersive Media Specialism-based: Portfolio Development, Independent Projects Main projects: Imagination island-interactive movie VR travelling the future of travel-virtual reality an online exhibition Flash back-time base media video Other subjects: Digital publishing, Computer graphic, Basic of 3D modelling in a blender, Digital photography technology. Theoretical interest: History of photography. Moving pictures during the beginning of the 20. century. Video sculpture and video installation.
2017 – 2021
Audiovizuálne média
FAMU , Praha
Ceepus program
2020 – 2021
Interaktívne média
ASP Kraków , Kraków
Erasmus+
2020 – 2020
Multimédia
FUAD Šutnarka , Plzeň
Erasmus+
2018 – 2018
MgA., herné a interaktívne média
Vysoké učení technické v Brne - FaVU, Brno
Ceepus program Stáž v atliéry herné média
2021 – súčasnosť
Mgr.art , Nové média
Technická univerzita v Košiciach, Košice
2020 – súčasnosť

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • neziskovú organizáciu
  • startup
  • študentský projekt

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring
Ako rýchlo reagujem

do 3 hodín