>

Martina Nádaská

Martina Nádaská
Lektor, konzultant a kouč @ Samostatne zárobkovo činná osoba
Trnavská univerzita, Trnava, Pedagogická fakulta, 2012
Trnava, Trnavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Som Martina a Growni sa mi objavilo v živote v momente, keď som sa začala zaujímať o možnosti spolupráce v oblasti vzdelávania.

Som lektor, konzultant a kouč, tejto práci sa venujem už 9 rokov. Špecializujem sa na rozvoj finančnej inteligencie, tvorím workshopy, robím konzultácie a aktuálne som súčasťou nového projektu, ktorý má priniesť na Slovensko rozvoj v oblasti finančne gramotnosti. Táto práca ma priviedla aj k môjmu vlastnému rozvoju a stala som sa aj konzultantom a koučom pre rozvoj silných stránok a hodnôt človeka. Moja služba je o nájdení vlastnej vnútornej spokojnosti a vlastných funkčných riešení v oblasti osobné, pracovného života a špeciálne aj finančného života.

Spolupracujem aj ako dobrovoľník v neziskových organizáciách, kde pomáham s témami finančnej gramotnosti a talentového a hodnotového manažmentu.

S čím viem ako mentor pomôcť

Sebarozvoj
Rozbeh projektu
Kariéra

Viac o mne

Mám skúsenosti s plánovaním a riadením vzdelávacích projektov. Mám spolupráce s firmami, kde riešime konzultácie a koučing spolupracovníkov, zamestnancov a vedenia na dlhodobom horizonte. Spolupráce sú zamerané na podporu zmien, zvyšovania výkonov alebo kvalitného pracovného prostredia. Milujem psychológiu, prácu s psychologickými testami a behaviorálnu ekonómiu. Ulietam si na psychologických výskumoch a komunikačných stratégiách.

Mojím najväčším plánom je dostať medzi ľudí finančnú inteligenciu a chuť premýšľať nad svojím konaním v tejto oblasti. S týmto je prepojené aj objavenie vlastných hodnôt a rešpekt voči hodnotám iných ľudí.

Kľúčové slová o mne

inovácie
talent identification
vytváranie zdieľanej hodnoty
finančná gramotnosť
vzdelávanie
tvorba návrhov projektov
vedenie projektov

Pracovné skúsenosti

Spoluvlastník projektu FinPlay, finančná inteligencia @ FinPlay
Slovensko
- spoluvedenie projektu, koordinácia činností v projekte - tvorba vzdelávacieho projektu a programov podľa požiadaviek klientov - lektor pre školenia a workshopy
2020 - súčasnosť
Lektor, konzultant a kouč @ Samostatne zárobkovo činná osoba
Slovensko
- vzdelávanie v oblasti soft skills a finančnej gramotnosti - koordinácia aktivít v projekte - tvorba vzdelávacích materiálov - vypracovávanie projektov - samostatná akvizícia klientov - konzultácie a koučing na rozvoj silných stránok a hodnôt človeka - lektor pre školenia a workshopy - spolupráca s viacerými firmami
2015 - súčasnosť
Poradca klienta @ Slovenská sporiteľňa
Bratislava
- poradca klienta v banke na pobočke - akvizícia nových klientov - starostlivosť o existujúcich klientov
2014 - 2015
Učiteľka pre I. II. stupeň základnej školy @ Základná škola Kornela Mahra
Trnava
- vyučovanie predmetov nemecký jazyk a náboženská výchova - príprava materiálov pre vyučovanie
2012 - 2014

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita, Trnava
Učiteľstvo akademických predmetov pre základné a stredné školy
2007 – 2012
Stredoškolské
Združená stredná škola obchodu a služieb Piešťany
Piešťany
Odbor: Obchod a podnikanie
2001 – 2005

Doplnkové aktivity a úspechy

Certifikovaný kouč
- certifikácia na profesionálneho kouča
2018
Gallup silné stránky
- certifikácia pre prácu s talentami a silnými stránkami - certifikácia pre leadership meranie
2018
Spolupráca s Národným podnikateľským centrom
- dlhodobá spolupráca v oblasti pomoci začínajúcim podnikateľom
2022

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • učiteľa, riaditeľa školy
  • študentský projekt

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší mentori