>

Martin Krč

Martin Krč
VŠMU, Bratislava, Divadelná dramaturgia a dramatická tvorba
Trnavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Dlhodobo sa zaujímam o divadlo a čoraz aktívnejšie sa mu venujem. Hľadám najmä príležitosti podieľať sa na projektoch v oblasti kultúry a ponúkam svoje vedomosti, schopnosti a skúsenosti v oblasti divadla, literatúry, písania (práce s textom) a všeobecného rozhľadu.

Viac o mne

V prvom rade sa považujem za zvedavého človeka a táto črta vplýva na každú oblasť môjho života. V poslednom čase ma najviac zaujímajú oblasti ako evolučná psychológia, sociológia, rodové štúdiá, teória hier či performatívne štúdiá. Okrem toho sa venujem jazykom (hovorím plynulo po anglicky, trochu menej plynulo po francúzsky, čo-to po nemecky a začínam sa učiť japončinu). Medzi moje koníčky patria aj stolné RPG hry a momentálne pracujem na vlastnom systéme.

Kľúčové slová o mne

divadlo
literatúra
písanie
editorstvo
dramaturgia

Vzdelanie

Vysokoškolské
Divadelná dramaturgia a dramatická tvorba
VŠMU, Bratislava
2019 – súčasnosť
Stredoškolské
Gymnázium Myjava
Myjava
Anglicko-slovenské bilingválne gymnázium
2014 – 2019

Preferencie

  • stredoškoláka

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring

Ďalší mentori