>

Maria Bielikova

Maria Bielikova
Výskumník a riaditeľ @ Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Výpočtová technika, 1989
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Ponúkam moje skúsenosti pri vymýšľaní zaujímavých projektov, pri organizovaní času, definovaní cieľov a celkovo prístupe k životu.

S čím viem ako mentor pomôcť

tech mentoring
organizácia času
osobný manažment
čo obnáša štúdium informatiky
projekty s využitím ai

Viac o mne

Viac ako 30 rokov pracujem s mladými ľuďmi vo výskume v oblastiach prepojených s analýzou správania sa ľudí v prostredí webu s využitím metód umelej inteligencie. Viac ako desiatku rokov som viedla študentov v študentských projektových súťažiach, vymýšlali sme zaujímavé projekty, ktoré by mohli "posunúť svet" s využitím technológií. Rada vymýšľam nové veci. A pri tom ako som zapojená neustále do množstva úloh a projektov, musím si organizovať čas tak, aby som mala stále priestor aj na rozmýšľanie, retrospektívu a videnie sveta tak trochu z vyšších poschodí. Rada sa podelím o svoje skúsenosti a naučím sa pri tom niečo nové.

Kľúčové slová o mne

tech mentoring
výskum
umelá inteligencia
etika
manažment času
agilný vývoj

Pracovné skúsenosti

Výskumník a riaditeľ @ Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Bratislava
Na jeseň 2020 som bola pri tom, keď bol založený Kempelenov inštitút inteligentných technológií - nezávislý inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií - umelej inteligencie a viacerých oblastí informatiky a informačných technológií (dátová veda, strojové učenie, spracovanie prirodzeného jazyka, informačná bezpečnosť, softvérové inžinierstvo) aj v prepojení na ďalšie disciplíny. V inštitúte sa venujeme aj otázkam etiky v informačných technológiách a špecificky v umelej inteligencii, čo je téma, ktorej som sa venovala aj v expertnej skupine ´pre umelú inteligenciu pri Európskej komisii. Inštitút aktuálne vediem ako riaditeľka, snažím sa však stále časť svojho času venovať aj výskumu.
2020 - súčasnosť
Vysokoškolský učiteľ a výskumník @ Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bratislava
Viac ako 30 rokov som pracovala na rôznych pozíciách od odborného asistenta až po profesorku od roku 2005. Pri tom som sa vždy venovala študentom, spolu som viedla viac ako 150 študentov v ich záverečných prácach, desiatky študentov som viedla v projektových súťažiach a tiež som pomáhala mentorovať študentov mojich študentov, ktorí čoskoro sa stali ešte lepšími mentormi ako som ja a tak som ich potom už len s radosťou sledovala a učila sa kde sa dalo od nich. Pôsobila som vo viac ako 40 projektoch, ktoré som mnohé priamo viedla. Chodila po svete a stretávala sa s výskumníkmi z celého sveta. Bola som viac ako 10 rokov aj prodekanka a potom 4 roky dekanka fakulty.
1989 - 2020

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing. , Výpočtová technika
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava
Inžinierske štúdium informatiky, vtedy sa to volalo výpočtová technika. Diplomovú prácu som robila v roku 1988-89 v spolupráci s JZD Slušovice v téme diagnostiky chorôb, programovala som vtedy v jazyku Prolog, ktorý je jeden zo základných jazykov umelej inteligencie vtedajších časov.
1984 – 1989
PhD., Aplikovaná informatika
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava
Študovala som externe popri zamestnaní ako vysokoškolský učiteľ, tiež s dvoma malými deťmi. Venovala som sa téme softvérového inžinierstva - manažmentu verzií softvéru, pričom som tento odbor prepájala aj s odborom umelá inteligencia, keďže na riešenie úloh manažmentu verzií a konfigurácií softvéru som využila metódy umelej inteligencie, najmä deklaratívnu reprezentáciu znalostí.
1990 – 1995

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • startup
  • študentský projekt

  • jednorazová konzultácia

Ďalší mentori