>

Magda Marečková

Oxford University, Oxford, Women's and Reproductive Health
Oxford, Veľká Británia a Severné Írsko

S čím viem ako mentor pomôcť

biomedicína
reprodukčná biológia
kmeňové bunky
výskum
prix
veda
science communication
anglický jazyk

Viac o mne

PhD študentka pracujúca vo výskume endometriózy

Vzdelanie

Vysokoškolské
DPhil, Women's and Reproductive Health
Oxford University, Oxford
2018 – súčasnosť
MSc, Regenerative Biology and Medicine
Technische Universität Dresden, Dresden
2015 – 2017
BSc, Biomedical Science (Hons in Reproductive Biology)
The University of Edinburgh, Edinburgh
2012 – 2015

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring

Ďalší mentori