>

Juraj Tobak

Juraj Tobak
Partner @ TPA Slovensko
Ekonomická univerzita v Bratislave, Košice, Finančné riadenie podniku, 2011
Košice, Košický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

#futureton

S čím viem ako mentor pomôcť

Futureton

Viac o mne

Juraj Tobák je partnerom TPA Slovensko pre digitálne účtovníctvo, automatizáciu, externé finančné riadenie a optimalizáciu procesov predovšetkým pre e-commerce spoločnosti. Pôsobí v oblasti finančného riadenia, účtovníctva a auditu pre medzinárodných klientov a pre segment tuzemských SME s medzinárodným pôsobením činných v e-commerce, SaaS, hotelierstve a turizme, výrobe, obchode a nehnuteľnostiach pôsobí už viac ako 12 rokov. V roku 2018 získal licenciu štatutárneho audítora a je členom Slovenskej komory audítorov.

Kľúčové slová o mne

stratégia ecommerce startupu

Pracovné skúsenosti

Partner @ TPA Slovensko
Košice
2022 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing., Finančné riadenie podniku
Ekonomická univerzita v Bratislave, Košice
2006 – 2011

Preferencie

  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • startup

  • dlhodobý mentoring
Ako rýchlo reagujem:

do 2 dní