>

Juraj Mazák

Juraj Mazák
CEO @ 247.sk s.r.o.
Technická univerzita v Košiciach, Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2011
Košice, Košický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Som ochotný kritizovať nápady a projekty.

S čím viem ako mentor pomôcť

kritické myslenie
kritické myslenie
občianstvo
otvorenosť
debata
argumentácia

Viac o mne

https://www.mazak.sk

Kľúčové slová o mne

učiteľ
podnikateľ
dobrovoľníctvo
otec
aktívny košičan

Pracovné skúsenosti

CEO @ 247.sk s.r.o.
Košice
Riadenie firmy, organizácia práce tímov vo firme (IT outsourcing, účtovníctvo, eGov, GDPR), kontakt so zákazníkmi, vedenie ľudí, optimalizácia procesov, krízový, projektový a finančný manažment
2008 - súčasnosť
Učiteľ @ Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37
Košice
Učiteľ pre vyššie sekundárne vzdelávanie (ISCED3)
2015 - 2016
Učiteľ @ Gymnázium M. R. Štefánika, L. Novomeského 4
Košice
Učiteľ pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelanie (ISCED2-3)
2011 - 2016
Učiteľ @ Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17
Košice
Asistent (ISCED5A)
2011 - 2012

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Košice
Katedra inžinierskej pedagogiky, Technická univerzita v Košiciach, Němcovej 32, Košice International Society for Engineering Pedagogy, Klagenfurt, Rakúsko (DTI, Dubnica n.V.)
2006 – 2011
Stredoškolské
Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského
Košice
Anglické bilingválne gymnázium (2001-2006, ISCED 3A) odborná štátna jazyková skúška – angličtina, prírodné vedy
2001 – 2006

Doplnkové aktivity a úspechy

Sokratov inštitút
Ročný víkendový tréning v rozsahu 50 dní, vedenie ľudí a projektov, médiá, spoločnosť, občiansky a tretí sektor, o. z. Živica, Zaježová, 2017-2018
2017
Politická akadémia
Ročný kurz v rozsahu 21 dní, Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania, Trenčín, 2019-2020
2019

Preferencie

  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • učiteľa, riaditeľa školy
  • neziskovú organizáciu
  • verejnú inštitúciu
  • startup

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring

Ďalší mentori