>

Jana Hochel

Jana Hochel
Associate, M&A and Coorporate Finance @ Deloitte
University of Cambridge, Cambridge, Land Economy
Bratislava/Viedeň, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Odhaľ Tipy: štúdium na Oxbridge

S čím viem ako mentor pomôcť

marketing strategy
startup
medzinárodné projekty
písanie projektov
tvorba projektov
projektový manažment
mládežnícke projekty
neziskové organizácie
občianská a spoločenská organizácia
štúdium v zahraničí
sebarozvoj
leadership
vedenie ľudí
leadership
vysokoškolské vzdelanie
právo
ekonómia
krajinná ekonómia
oxbridge
networking
internet
business nápad
dofe
cudzie jazyky
dobrovoľníctvo
história

Viac o mne

Práve som doštudovala Krajinnú Ekonómiu na University of Cambridge. Tento predmet spája právo s ekonómiou a špecificky, ich vzťah k nehnuteľnostiam, pozemkom, a životnému prostrediu. Pracujem v Deloitte na Corporate Finance and M&A oddelení, kde poskytujeme transakčné poradsentvo pri predaji a kúpe spoločností a nehnuteľností.

Okrem toho ma baví učiť sa jazyky ako Španielčinu, Francúzštinu, Čínštinu, ale aj Python, SQL, DAX, a VBA.

Viac na: https://www.linkedin.com/in/jana-hochel/details/experience/

Kľúčové slová o mne

štúdium v zahraničí
prihláška na vysokú školu
ekonómia
krajinná ekonómia
oxbridge
nehnuteľnosti
reality
development
financie
M&A
mergers and acquisitions
corporate finance
transakcie
biznis

Pracovné skúsenosti

Associate, M&A and Coorporate Finance @ Deloitte
Bratislava
2023 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
BA (Hons), Land Economy
University of Cambridge, Cambridge
"Land Economy is intellectually challenging – encompassing law and economics, with aspects of the environment, business finance and resource management – and offers many excellent career opportunities."
2019 – súčasnosť
Master of Science, Business Analytics
Central European University, Viedeň
2022 – súčasnosť
Stredoškolské
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium
Bratislava
2014 – 2018

Doplnkové aktivity a úspechy

DofE Bronz
Šerm, Španielčina, Organizovanie akcií
2016
Dofe Striebro
Španielčina, Yóga, učenie na základnej škole
2017
DofE Zlato
Vzdušná akrobacia, Španielčina, marketing pre neziskovky
2020
Štipendium na Letnú Školu Leadership Seminars Towards a just peace na University of Notre Dame
2017

Preferencie

  • stredoškoláka
  • študentský projekt

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring
Ako rýchlo reagujem

do 3 dní


Ďalší mentori