>

Jana Hochel

Jana Hochel
Biznis analytik @ HB Reavis
University of Cambridge, Cambridge, Land Economy
Bratislava/Cambridge UK, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Odhaľ Tipy: štúdium na Oxbridge/dobrovoľníčenie/stáž/práca v zahraničí a aj na Slovensku, pomoc s CV a networkingom Nauč sa Triky: Marketing A-Z(grafika, webdesign, copy etc.), Projektový manažment, Fundraising, Písaníe projektov, Start-ups, Leadership, Zahraničné projekty

S čím viem ako mentor pomôcť

marketing strategy
startup
medzinárodné projekty
písanie projektov
tvorba projektov
projektový manažment
mládežnícke projekty
neziskové organizácie
občianská a spoločenská organizácia
štúdium v zahraničí
sebarozvoj
leadership
vedenie ľudí
leadership
vysokoškolské vzdelanie
právo
ekonómia
krajinná ekonómia
oxbridge
networking
internet
business nápad
dofe
cudzie jazyky
dobrovoľníctvo
história

Viac o mne

Práve som doštudovala Krajinnú Ekonómiu na University of Cambridge. Tento predmet spája právo s ekonómiou a špecificky, ich vzťah k nehnuteľnostiam, pozemkom, a životnému prostrediu. Teraz pracujem full-time pre HB Reavis ako Biznisový Analytik a som zodpovedná od data analytiky až po implementáciu nových procesov a softwaru. Od septembra začínam študovať na part-time Business Analytics vo Viedni (aplikovaná dátová veda) a v Nexteria Leadership Academy.

Okrem toho ma baví učiť sa jazyky ako Španielčinu, Francúzštinu, Čínštinu, ale aj Python, SQL, DAX, a VBA. Vo voľnom čase sa učím aj účtovníctvo a finančné modelovanie a s tímom chodíme na management consulting súťaže a hackathony pre radosť. Na národku PWC Experience Challenge 2021 sme vyhrali druhé miesto.

Mám skúsenosti s marketingom a písaním a implementáciou EÚ projektov. Viac na: https://www.linkedin.com/in/jana-hochel/details/experience/

Kľúčové slová o mne

štúdium v zahraničí
prihláška na vysokú školu
projektový manažment
marketing
ekonómia
krajinná ekonómia
stavebníctvo/výstavba
stavebníctvo
oxbridge
nehnuteľnosti
reality
construction
development
real estate
urbanizmus
španielsky jazyk

Pracovné skúsenosti

Biznis analytik @ HB Reavis
Bratislava
Pomoc s analytickým modelom, ktorý by predvídal budúcnosť realitného trhu. Implementácia nových procesov a softwaru. Dáta Analytika a zberanie biznisových požiadaviek.
2021 - súčasnosť
Stážista v Experience Design Research @ HB Reavis
Bratislava
2020 - 2021
Sprievodca históriou na hrade Devín/animátor @ Tovarištvo Starých Bojových Umení a Remesiel
Bratislava
2015 - 2020
Podpora projektovej kancelárie @ ČSOB
Bratislava
2020 - 2020
Marketing Assistant => Head of Operations @ Inonda (Marketingový startup)
Londýn
Full-time
2019 - 2019
Stážista na Ekonomickom a Politickom oddelení @ Ambasáda SR v Bruseli
Brusel
2019 - 2019
Promotér spoločenských hier @ Ihrysko
Bratislava
2014 - 2018
Projektový koordinátor @ Mladiinfo Slovensko
Bratislava
Organizovanie Erasmus+ od A-Z, najmä logistika, hľadanie partnerov, komunikácia ale aj práca s účastníkmi
2016 - 2018
Európska dobrovoľnícka služba @ Xéracion
Ferrol (Španielsko)
2016 - 2017

Vzdelanie

Vysokoškolské
BA (Hons), Land Economy
University of Cambridge, Cambridge
"Land Economy is intellectually challenging – encompassing law and economics, with aspects of the environment, business finance and resource management – and offers many excellent career opportunities."
2019 – súčasnosť
Master of Science, Business Analytics
Central European University, Viedeň
2022 – 2020
Stredoškolské
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium
Bratislava
2014 – 2018

Doplnkové aktivity a úspechy

DofE Bronz
Šerm, Španielčina, Organizovanie akcií
2016
Dofe Striebro
Španielčina, Yóga, učenie na základnej škole
2017
DofE Zlato
Vzdušná akrobacia, Španielčina, marketing pre neziskovky
2020
Štipendium na Letnú Školu Leadership Seminars Towards a just peace na University of Notre Dame
2017

Preferencie

  • stredoškoláka
  • študentský projekt

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring

Ďalší mentori