>

Jana Grežová

Jana Grežová
Jazyková koučka a mentorka @ Lingonada.com - Language Coaching and Mentoring
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, anglický jazyk a literatúra - psychológia, 2015
Topoľčany, Nitriansky kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Ako učiteľka angličtiny, školská psychologička a jazyková koučka pomáham študentom rôznych jazykov naučiť sa učiť sa efektívne, v súlade s vlastným životným štýlom a hlavne tak, aby ich to bavilo a cítili sa v jazyku sebavedome.

S čím viem ako mentor pomôcť

vzdelávanie
cudzie jazyky
jazykový koučing
jazykový mentoring
Kariéra
Sebarozvoj
Výber univerzity
time management
anglický jazyk
kariérne poradenstvo
coaching
sebapoznávanie

Viac o mne

Počas mnohých rokov praxe som si začala uvedomovať, že v jazykovom vzdelávaní v školách a kurzoch neostáva čas na rozvoj dôležitých metakognitívnych zručností, od ktorých závisí úspech v učení sa cudzích jazykov. Existuje množstvo materiálov, z ktorých je možné sa učiť cudzie jazyky, ale nedostatočná pozornosť sa venuje tomu, ako sa učiť a ako štúdium zladiť so svojimi osobnostnými vlastnosťami, potrebami a možnosťami.

Chýbajúce dieliky som našla v jazykovom koučingu. Už dlhšie sledujem, ako si koučovací prístup nachádza uplatnenie vo vzdelávaní, takže aplikovať ho na oblasť učenia sa jazykov bolo len ďalším logickým krokom. Koučing nevyučuje, ale pomáha nadobudnúť nezávislosť v štúdiu, prebrať zodpovednosť za jeho riadenie a progres a nastaviť si efektívne stratégie učenia, ktorú budú dlhodobo udržateľné z hľadiska životného štýlu jednotlivca. Je možné ho využiť pri štúdiu akéhokoľvek cudzieho jazyka, a teda vďaka nemu dokážem pomôcť oveľa viac ľuďom, ako keď som sa venovala výhradne učeniu angličtiny.

Okrem jazykového koučovania viem tiež pomôcť v iných oblastiach týkajúcich sa vzdelávania, napr. kariérne poradenstvo, osobnostný rozvoj, time-management, organizácia pracovného a osobného času, a pod. Začínajúcim učiteľom viem poskytnúť metodické vedenie, mentoring a koučing.

Kľúčové slová o mne

vzdelávanie
cudzie jazyky
online podnikanie
koučing
jazykový koučing
jazykový mentoring
time management
učitelia

Pracovné skúsenosti

Manažérka @ Jazyková škola VAGeS
Nitra
2018 - súčasnosť
Lektorka, učiteľka anglického jazyka
2005 - súčasnosť
Jazyková koučka a mentorka @ Lingonada.com - Language Coaching and Mentoring
2022 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr. , anglický jazyk a literatúra - psychológia
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
2010 – 2015
školská psychológia
Univerzita Komenského, Bratislava
2011 – 2012

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • učiteľa, riaditeľa školy

  • jednorazová konzultácia
Ako rýchlo reagujem:

do 2 dní


Ďalší mentori