>

Dominik Steffko

Dominik Steffko
Fakulta managementu UK, Bratislava, management
Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Mentoring v oblasti Private Equity, Venture kapitálu, finančných analýz a controllingu, valuácie startupov a strategické rozhodovanie. Rád spoznávam ľudí so zápalom pre business a pomáham spoločnostiam formovať stratégiu, ciele a dosahovať ekonomickú efektivitu.

S čím viem ako mentor pomôcť

validácia nápadu
stratégia
rozvoj manažerskych zručností
risk management
štatistika a analýza

Viac o mne

Som absolventom fakulty managementu UK, kde pokračujem v doktorandskom štúdiu v oblasti stratégie a podnikania. Vediem kariérne centrum fakulty, ktorého cieľom je pomáhať študentom v ich ďalšom smerovaní. Aktívne pracujem v Private Equity spoločnosti s diverzifikovaným portfóliom aktív, kde vediem oddelenie controllingu a reportingu. Zameriavam sa na finančné analýzy spoločností a ich investičnú valuáciu.

Kľúčové slová o mne

risk management
stratégia
venture capital
private equity
vzdelávanie
strategický management

Vzdelanie

Vysokoškolské
PhDr, management
Fakulta managementu UK, Bratislava
2015 – súčasnosť

Preferencie

  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • neziskovú organizáciu
  • verejnú inštitúciu
  • startup
  • študentský projekt

  • dlhodobý mentoring
Ako rýchlo reagujem

do 24 hodín


Ďalší mentori