>

David Kálmán

David Kálmán
Interim manažér / Bussiness consultant / Mentor @ David Kalman
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Viac ako 17 rokov pôsobím v oblasti vedenia organizácii, strategického riadenia, vyjednávania a implementácie strategických zmien. Mám za sebou workshopy, tréningy, mentoringy a prednášky pre viac ako 12 000 ľudí. Spolupracoval som s viac ako 60 významnými hráčmi na trhu. V súčasnosti pôsobím ako interim manager v oblastiach vedenia organizácii, tvorby a implementácie firemnej stratégie a dosahovania cieľov. Mentorujem viacero úspešných podnikateľov, manažérov a študentov.

S čím viem ako mentor pomôcť

manažment
leadership
vedenie ľudí
stratégia
krízový manažment
vyjednávanie
komunikácia

Viac o mne

✔Interim manažment ✔ Vytváram a riadim Obchodné oddelenia ✔"Vyrobím" stratégiu a implementujem do firmy. ✔ Externé konzultácie pre manažment firmy. ✔ Vzdelávam obchodné tímy a TOP Manažment + zabezpečím implementáciu: - Vyjednávanie a budovanie dlhodobých vzťahov - Akvizičná stratégia a rozvoj na trhu - Strategický Leadership - Produktivita a efektivita

Kľúčové slová o mne

vyjednávanie
stratégia
sales
obchodné riadenie
team leadership

Pracovné skúsenosti

Interim manažér / Bussiness consultant / Mentor @ David Kalman
Slovakia
Viac ako 17 rokov pôsobím v oblasti vedenia organizácii, strategického riadenia, vyjednávania a implementácie strategických zmien. Mám za sebou workshopy, tréningy, mentoringy a prednášky pre viac ako 12 000 ľudí. Spolupracoval som s viac ako 60 významnými hráčmi na trhu. V súčasnosti pôsobím ako interim manager v oblastiach vedenia organizácii, tvorby a implementácie firemnej stratégie a dosahovania cieľov. Mentorujem viacero úspešných podnikateľov, manažérov a študentov.
2007 - súčasnosť

Preferencie

  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • učiteľa, riaditeľa školy
  • neziskovú organizáciu
  • verejnú inštitúciu
  • startup
  • študentský projekt

  • dlhodobý mentoring
Ako rýchlo reagujem

do 48 hodín


Ďalší mentori