>

Beáta Mészárosová

Beáta  Mészárosová
Lektorka, kultúrna mediátorka, youth worker @ Centro Studi Sereno Regis
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre , Nitra, Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia , 2015
Turín, Taliansko

Prečo som na GROWNi

"Nikdy nie je neskoro urobiť niečo dobré, ale najlepšie je začať hneď."

S čím viem ako mentor pomôcť

Sebarozvoj
vzťahy a komunikácia
umelecké cítenie
Čitanie kníh
Deti vzdelávanie
Rozbeh projektu

Viac o mne

Som vyštudovaná herečka a pedagogička. V umeleckej sfére sa pohybujem už od raného detstva. Začínala som recitačnými súťažami a divadelnými krúžkami, ktoré ma priviedli až k štúdiu muzikálového herectva na konzervatóriu v Bratislave. Už počas štúdia som sa venovala dabingu, filmovému herectvu a účinkovaniu v reklamných spotoch. K umeleckým schopnostiam som neskôr pridala aj pedagogické, ukončením magisterského štúdia v odbore učiteľstvo hudobno-dramatického umenia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Paralelne so štúdiom som rozvíjala svoju prax na súkromnej ZUŠ Tralaškola, kde som pôsobila ako vedúca dramatického oddelenia, a pritom externe pôsobila v umeleckom súbore DAB v Nitre. Zúčastnila som sa medzinárodného európskeho projektu Music without frontiers v Grécku a spolupracovala aj na francúzskom projekte v rámci festivalu Divadelná Nitra - L’Encyclopédie de la parole. Od roku 2018 žijem v talianskom Turíne, kde som začala svoje pôsobenie dobrovoľníckou službou v rámci projektu Erasmus+. Z celého Talianska som bola vybraná ako jedna zo štyroch reprezentantov ("Role Model") národného projektu Oggi protagonisti Tour, realizovaného pod záštitou vlády Talianskej republiky a Národnej agentúry pre mládež. Až do materskej dovolenky som pracovala v jednej z najstarších turínskych mierových neziskových organizácií, Centro Studi Sereno Regis, v oblasti kultúry a vzdelávania a spolupracovala na európskych projektoch ako youth worker, mentorka a kultúrna mediátorka. Literárnej činnosti sa venujem už od štúdia na univerzite, napísala som a taktiež zrealizovala množstvo divadelných hier a adaptácií. V marci roku 2022 vyšla v Taliansku moja prvá kniha pre deti, ktorú vydalo vydavateľstvo Gruppo Albatros il Filo, a bola úspešne odprezentovaná na turínskom knižnom veľtrhu Salone del libro. Som autorkou aj slovenskej detskej knihy E(a)ko na to? na ekologickú tému, ktorá vyšla vďaka úspešnej crowdfundingovej kampani. Moje ďalšie pripravované publikácie pre deti vyjdu tentoraz vďaka českému a turínskemu vydavateľstvu v zime 2023.

Kľúčové slová o mne

ľudské vzťahy
taliansky jazyk
získavanie nových vedomostí
ženské skupiny
ľudskosť
vzdelávanie pre deti

Pracovné skúsenosti

2023 - súčasnosť
2023 - súčasnosť
2023 - súčasnosť
2023 - súčasnosť
Lektorka, kultúrna mediátorka, youth worker @ Centro Studi Sereno Regis
Turín
Mierová nezisková organizácia, ktorá pôsobí v rámci európskych projektov v oblasti kultúry a vzdelávania, humanitnej pomoci, mládežníckej politiky
2019 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Magister, Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre , Nitra
Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
2010 – 2015
Stredoškolské
Konzervatórium
Bratislava
Muzikálové herectvo
2005 – 2010

Preferencie

  • študentský projekt
  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • neziskovú organizáciu
  • startup

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring
Ako rýchlo reagujem:

do 2 dní


Ďalší mentori