>

Anna Kmecová

Anna Kmecová
zdravotnicky zachranar @ Záchranná zdravotná služba Košice
Košice, Košický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

PONUKAM VZDELAVANIE A MENTORING- kurzy prvá pomoc (zážitkové, certifikované, teoretické), urgentná medicína, medicína katastrof- doučovanie a príprava na príjimačky na medicúnu/zdravotnícke odbory, konzultácia bakalarských prác- krízové riadenie zdravotníctva, - konzultácia a vypracovanie krízových plánov (traumaplán, covid plán atd)- plánovanie a zabezpečenie eventov a hromadných podujatí (mass gathering event plan)HLADAM DOBROVOLNIKA- odbronika na Google for NGO- grafika na logo a branding,

Viac o mne

VZDELANIE
Bc. urgentná zdravotná starostlivosť - zdravotnícky záchranár
Mgr. - ochrana obyvateľstva civilná núdzová pripravenosť - krízový manager so zameraním na zdravotníctvo
PhD. - crisis, emergency and disaster management - zameranie medicína katastrof a krízové riadenie zdravotníctva
špecializácia - krízový manažment v zdravotníctve
ZAMESTNANIE
zdravotnícky záchranár
predseda občianskeho združenia Prvá pomoc zážitkom
NIEČO V ČÍSLACH 
25 rokov sa venujem  prvej pomoci
20 rokov prvá pomoc člen Slovenský červený kríž (ukážky, kurzy prvej pomoci, workshopy, zdravotné dozory - asistencie)
15 rokov maskér realistického znázornenia poranení - Special Effects (SFX make-up)  kurz som si robila na medzinarodne uznavanom Make Up Institute Prague pod vedenim Sasha Isar
10 rokov člen a spoluzakladateľ - koordinátorka Horská služba Bachureň-Buče
5 rokov urgentná medicína a medicína katastrof, člen Asociácia Samaritánov SR, Rapid Response Team
3 roky člen medzinárodného záchranárskeho teamu - letecké medicínske evakuačné transporty a poľná nemocnica
2 roky zakladateľ a predseda Prvá pomoc zážitkom o.z.
2 roky člen Humanitárna jednotka Český červený kríž

Kľúčové slová o mne

prvá pomoc
krízový manažment
záchranár

Pracovné skúsenosti

zdravotnicky zachranar @ Záchranná zdravotná služba Košice
Košice
2019 - súčasnosť

Vzdelanie

Stredoškolské
Evanjelické kolegiálne gymnázium
Prešov
2004 – 2008

Preferencie


  • jednorazová konzultácia

Ďalší mentori