Jaromír Miloš Turanec

Konzultant @ Kickstart Advisory
Technická univerzita, Bratislava, Strojné inžinierstvo, 1992
Bratislava, Sydney, Austrália

Som rád, že Growni na Slovensku buduje systém pre podporu rastu jednotlivcov i spoločnosti a že obohacovanie sa skúsenosťami Slovákov, ktorí zažili viacej sveta, dostáva jasnejšiu štruktúru a širšie uznanie. Rád sa pozdieľam so svojimi poznatkami, skúsenosťami so životom a prácou v Austrálii v štátnom sektore, najmä v oblasti vládnych grantov pre výskum a vedu (research and development), inovácie.

Oblasti, s ktorými vám ako mentor pomôžem

veda
výskum
projektové a programové riadenie
projekty
spoznávanie kultúr

Viac o mne

Viac ako 20 rokov žijem a pracujem v zahraničí (Australia, UK) a čo-to som odpozoroval a rád sa s tým budem zdieľať s ľuďmi, ktorí o to stoja a chceli by sa obohatiť mojou skúsenosťou.

Osobne: rád chodím po horách, plávam, vyrábam obrazy a sochy, zaujímam sa o lietanie a vesmír, mám vzťah k všetkému čo dýcha svetlom, radosťou.

Kľúčové slová o mne

veda
výskum
research and development
granty
projekty
inovácie
kultúrne porozumenie

Pracovné skúsenosti

Konzultant @ Kickstart Advisory
Sydney
konzultácie pre firmy o R&D, pomoc pri písaní projektov pre vládne granty
2018 - súčasnosť
Hodnotiteľ výskumných projektov @ Department of Indusry, Innovation and Science
Sydney
Hodnotenie aktivít firiem pre výskum a rozvoj z pohľadu dodržovania práva a medzinárodných definícii vedy a výskumu. Hodnotenie inovačných projektov, vypracovávanie rozhodnutí o štátnom financovaní.
2012 - 2018
Projektový mamžér @ Úrad vlády SR
Bratislava
Spravovanie inovačných projektov financovaných z Nórskeho Finančného Mechanizmu. Dohľad nad dodržovaním postupov, kritérií financovania počs priebehu projektov.
2008 - 2010
Immigration Officer @ Department of Immigration
Sydney, London
Udeľovanie a rušenie víz, deportácie, identifikácia ilegálnych imigrantov. 3 roky na Australian High Commission in London v oblasti rodinnej imigrácie.
1999 - 2012

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing, Strojné inžinierstvo
Technická univerzita, Bratislava
tepelné a jadrové stroje a zariadenia, solár, technika vnútorného prostredia
1987 – 1992
Verejná správa
Academia Istropolitana, Bratislava
právo, ekonomia, historia, jazyky, EU organizácie. Stáž v holandských ministerstvách a orgánoch verejnej správy.
1994 – 1996
Diplomacia, medzinárodný obchod
Ústav Medzinárodných Vzťahov, Bratislava
Diplomacia, kultúry, jazyky, medzinárodné dohody, organizácie, OSN. Stáž v Stredisku ľudských práv OSN.
1995 – 1997
Project Management
TAFE, Sydney
PMBOK project management methodology
2011 – 2011
Stredoškolské
Gymnázium Metodova
Bratislava
To bola zábava :)
1983 – 1987

Doplnkové aktivity a úspechy

Pomoc firmám
Mnohým firmám som uštril peniaze a námahu tým že som im poradil ako majú zarámcovať projekt aby spĺňal právne kritériá.
2020

Preferencie

Mentoring pre
 • vysokoškoláka
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála
 • neziskovú organizáciu
 • verejnú inštitúciu
 • startup

Témy/oblasti, ktoré chcem mentorovať
 • veda
 • výskum
 • projektové a programové riadenie
 • projekty
 • spoznávanie kultúr

Dĺžka mentoringu
 • jednorazovo
 • do 3 mesiacov
Nahlásiť používateľa