Vedúci programového oddelenia

kultúra
kreatívny priemysel
presov
umenie a kultúra
verejný sektor
Miesto
Prešov
Nástup
1. október 2021
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Plat bude určený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou je príplatok za riadenie a osobný príplatok po uplynutí skúšobnej doby.
1200 - 1500 €

Náplň práce

 1. Vedenie a riadenie tímu spolupracovníkov na programovom oddelení, efektívne organizovanie, usmerňovanie a hodnotenie ich práce, udržiavanie pozitívnych pracovných vzťahov a motivačného prostredia.

 2. Systematická práca na rozvoji programového obsahu a dramaturgie PKO.

 3. Komplexné plánovanie, zabezpečovanie, organizovanie, koordinácia, realizácia, dramaturgia a réžia rôznorodých kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí - jednoduchších foriem pódiových vystúpení, aj podujatí širšieho rozsahu a mestských kultúrnych podujatí, ako sú napr. Deň detí, Dni mesta Prešov, Vianočné trhy, pripomienky výročí osobností a historických výročí v meste Prešov, ...

 4. Zabezpečenie sprostredkovaných kultúrnych podujatí.

 5. Budovanie aktívnej spolupráce s prešovskou kultúrno-kreatívnou komunitou.

 6. Tvorba a implementácia marketingovej a komunikačnej stratégie.

 7. Príprava zmlúv týkajúcich sa činnosti programového oddelenia. Podieľanie sa na príprave ročného rozpočtu organizácie. Priebežné monitorovanie, plnenie a hodnotenie rozpočtu a činnosti programového oddelenia.

Koho hľadáme

 1. Stredoškolské vzdelanie s maturitou, vítané vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa (v oblasti kultúry a manažmentu, marketing a komunikácia...).

 2. Minimálne 5-ročná prax v kultúrnej alebo inej obdobnej inštitúcii.

 3. Minimálne 2-ročná prax na mieste vedúceho pracovníka.

 4. Skúsenosti s prípravou a realizáciou kultúrnych podujatí alebo projektov.

 5. Skúsenosti s prípravou a tvorbou marketingových a komunikačných plánov.

 6. Skúsenosti s prácou vo väčších rozmanitých kolektívoch vítané.

 7. Skúsenosti s pôsobením v prešovskom kultúrnom prostredí vítané.

 8. Komunikačné zručnosti na vysokej úrovni, kultivovaný slovný a písomný prejav, vysoká miera vyjadrovacích schopností.

 9. Základné technické myslenie a zručnosti pre potreby organizácie kultúrnych podujatí.

 10. Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti).

 11. Cit pre kolektívnu spoluprácu.

 12. Rozvážnosť, empatia a pokora.

 13. Vysoká užívateľská znalosť práce s PC a MS Office.

 14. Znalosť cudzieho jazyka (preferovaný anglický jazyk).

 15. Chuť rozvíjať sa a aktívne sa podieľať na rozvoji kultúrnych oblastí mesta Prešov.

Prečo si vybrať nás

Park kultúry a oddychu v Prešove je príspevková organizácia mesta Prešov, ktorej poslaním je rozvíjať a podporovať kultúrne oblasti a dianie v meste naprieč širokým spektrom umeleckých žánrov a pre všetky vekové kategórie.

Znalosť jazyka

 • - anglický - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov: 1. Žiadosť o účasť na výberovom konaní. 2. Profesijný životopis v štruktúrovanej forme (referencie vítané). 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. 5. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. 6. Koncepcia rozvoja dramaturgie a riadenia programového oddelenia PKO. 7. Návrh konceptu mestského podujatia Dni mesta Prešov.

Detaily

 • Profesionál
20. aug 2021

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Park kultúry a oddychu v Prešove je príspevková organizácia mesta Prešov, ktorej poslaním je rozvíjať a podporovať kultúrne oblasti a dianie v meste naprieč širokým spektrom umeleckých žánrov a pre vš..
Viac o organizácii