>

Junior Analytička/Analytik výskumných a inovačných politík

Analýza
Inovácie
Financie
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1470 €

Náplň práce

Analytická jednotka monitoruje a hodnotí efektívnosť existujúcich nástrojov podpory výskumu, vývoja a inovácií. Je dátovou a analytickou oporou pre ostatných kolegov v rámci sekcie a tak prispieva k rozhodovaniu založenom na dátach. Náplň práce analytikov:

 • Hodnotenie efektívnosti jednotlivých schém na podporu výskumu, vývoja a inovácií

 • Mapovanie inovačného ekosystému

 • Revízia výdavkov a kompetencií na výskum, vývoj a inovácie

 • Práca na spoločných analytických projektoch s inými výskumnými alebo analytickými inštitúciami

 • Pomoc pri nastavovaní KPIs a intervenčnej logiky opatrení

 • Príprava podkladov pre rozhodovanie založené na dátach

 • Komunikácia s partnermi vo výskumnom a inovačnom prostredí, vrátane zahraničia

Koho hľadáme

Hľadáme junior analytika so záujmom o analytickú prácu.

Očakávané znalosti

 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického, prípadne podobného zamerania (napr. verejné politiky, matematika)

 • záujem o verejné politiky a prácu s dátami,

 • výstižné a zrozumiteľné písanie doplnené vhodnou prezentáciou dát,

 • znalosť ekonometrie a štatistických programov ako STATA alebo R,

 • anglický jazyk na úrovni B2 – stredne pokročilý

 • zodpovednosť, odolnosť, aktívny prístup k riešeniu úloh a vytrvalé hľadanie spôsobov ako sa niečo dá

 • výhodou je orientácia v téme výskumu a inovácií, predchádzajúce skúsenosti s analytickou alebo výskumnou činnosťou alebo znalosť práce s databázami (SQL, API rozhranie)

Prečo si vybrať nás

Prečo si vybrať nás:

 • Zanietený tím so skúsenosťami z rôznorodého prostredia – zo súkromného i verejného sektora, so zahraničnými skúsenosťami i so znalosťou domáceho prostredia, z akademického aj inovačného prostredia, doplnený o talentovaných čerstvých absolventov

 • Rýchle uplatnenie výsledkov analytickej práce – úzke prepojenie s implementáciou a stratégiami v rámci jednej sekcie

 • Možnosť kariérne rásť v úplne novej štrukturálnej téme, ktorá bude Slovensko ekonomicky ťahať v nasledujúcich rokoch

 • Neformálna start-upová kultúra, kde je vítaná vlastná iniciatíva, kreativita a spätná väzba

Kto sme a čo robíme:

 • Výskumná a inovačná autorita (VAIA) je nový útvar Úradu vlády zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. VAIA vznikla na Úrade vlády v roku 2021 a organizačne funguje ako samostatná sekcia. Náš tím zanietených odborníkov postupne rastie a aktuálne má 28 členov. Medzi hlavné zodpovednosti VAIA patrí:

 • Príprava a napĺňanie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií

 • Implementácia Komponentu 9 Plánu obnovy – máme teda zodpovednosť za investície, ale aj potrebné reformy v mimoriadne dôležitej oblasti inovačnej a technologickej politiky.

 • Koordinácia aktivít Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) ako podmienky čerpania prostriedkov z Fondov EÚ na výskum, vývoj a inovácie

 • Úloha sekretariátu Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie

Detaily

 • Študent vysokej školy
 • Čerstvý absolvent vysokej školy
 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

Manažér

O organizácii

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) je útvar Úradu vlády zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. Tú..
Viac o organizácii
21. 12. 2022