>

Koordinátor implementácie projektu

Cez tvorby lepších inovačných a technologických politík pomôžeš transformovať Slovensko na inovatívnejšiu a konkurencieschopnejšiu ekonomiku. Naša agenda je jednou z priorít predsedu vlády, takže potenciálny dosah tvojej práce je obrovský.
štátna správa
inovácie
úrad vlády
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Stáž pre študenta
Hodinová odmena
od 5 €

Náplň práce

 Kto sme a čo robíme: 

 • Sme nová jednotka v rámci Úradu vlády, ale máme záujem byť jedným z najlepších tímov v štátnej správe. Práca u nás je a bude zaujímavá a s dosahmi na budúcnosť našej krajiny, nielen v ekonomickej oblasti.

 • Sekcia výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády zodpovedá za investície vo výške 630mil. Eur z Plánu obnovy.  

 •  Zodpovedáme aj za prípravu reformy riadenia inovačnej a technologickej politiky a Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií. 

 • Úlohou nášho tímu na Odbore programov je nastavenie sprostredkovateľských zmlúv s rezortami zodpovednými za implementáciu jednotlivých investícií Komponentu 9 a v spolupráci s nimi manažment individuálnych výziev. Zabezpečujeme tiež súlad s pravidlami štátnej pomoci a iné potrebné aspekty implementácie prostriedkov Plánu obnovy. 

 

Čo u nás budeš robiť:

 • Kompletizovanie a spracovanie podkladov súvisiacich s administráciou, časovým harmonogramom a rozpočtom implementovaného projektu.

 • Zber a kontrola údajov pre napĺňanie merateľných ukazovateľov, vypracovanie monitorovacích správ a doplňujúcich monitorovacích údajov.

 • Spracovanie získaných údajov a pokladov vo forme prehľadov, tabuliek a reportov.

 • Príprava podpornej dokumentácie súvisiacej s predložením žiadostí o platbu.

 • Zabezpečovanie podporných a administratívnych činností súvisiacich s procesom financovania aktivít.

 • Príprava, spracovanie tabuliek a súhrnných účtovných dokladov potrebných pre realizovaný projekt.

Koho hľadáme

Dobrý koordinátor by mal:

 • Vedieť, ako založiť a spravovať projektové dokumenty. Mal by byť schopný vytvoriť správy, grafy, tabuľky a prezentáciu pre informovanie manažmentu o stave projektu. V neposlednom rade by mal vedieť identifikovať prípadné problémy a riziká na projekte a zorganizovať projektový meeting.

 • Riešiť problémy, koncepčne a analyticky myslieť a vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami.

Prečo si vybrať nás

Výhody práce u nás:

 • Pomocou participácie na príprave schém a spôsobov financovania výskumu, vývoja a inovácií pomôžeš transformovať Slovensko na inovatívnejšiu a konkurencieschopnejšiu ekonomiku.

 • Poskytneme ti kvalitné vzdelávanie cez kurzy podľa tvojich potrieb.

 • Sme štátna inštitúcia, ale máme start-upovú kultúru a podmienky pre kreativitu a vlastné iniciatívne projekty.

 • Veľa sa naučíš a budeš pracovať v jednej z najlepších organizácií v štátnej správe.

Zručnosti

 • - Excel - mierne pokročilý

Detaily

 • Študent vysokej školy
Ekonomické a právne vedy
Manažment

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Sekcia výskumu, vývoja a inovácií Úradu vlády je centrálnym a koordinačným orgánom štátu pre politiky výskumu, vývoja a inovácií a zároveň implementačným orgánom pre Komponent 9 Plánu obnovy. Zab..
Viac o organizácii
6. apr 2022