Projektový manažér/manažérka strategického konzorciálneho projektu do vedy, výskumu a inovácií

Príď manažovať strategický konzorciálny projekt s potenciálom vytvoriť unikátny mechanizmus pre transformáciu výskumného, vývojového a inovačného ekosystému na Slovensku.
technologické inovácie
verejná politika
verejné financie
riadenie procesov a projektov
rozbeh projektu
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Nakoľko ide o strategický projekt, pozícia sa bude nachádzať minimálne v 8. platovej triede s možnosťou osobného príplatku až do 100% základného platu.
od 2000 €

Náplň práce

 • Manažovanie schémy strategických konzorciálnych výskumných a inovačných projektov – od príprav výzvy, procesu hodnotenia žiadostí, implementácie projektov až po ich priebežné a záverečné hodnotenie.

 • Zabezpečovanie komunikácie so žiadateľmi a prijímateľmi, partnermi v rámci iných rezortov a s inými externými subjektami.

 • Príprava podpornej dokumentácie súvisiacej s predložením žiadostí o platbu.

 • Identifikovanie prípadných problémov, limitov a riešení.

 • Prezentovanie priebežných a konečných výsledkov v rámci prideleného projektu.

Koho hľadáme

Dobrý projektový manažér/manažérka by mal mať:

 • Relevantné skúsenosti a znalosti z oblasti projektového riadenia konzorciálnych výskumných, vývojových a inovačných projektov, vyhlasovania a administrácie výziev a ich nastavovania. Skúsenosti z manažmentu výskumných, vývojových alebo inovačných konzorcií či platforiem aj v rámci súkromného sektora sú výhodou.

 • Schopnosť komunikovať s rezortnými partnermi, výskumnými agentúrami a inými stakeholdermi.

 • Schopnosť kriticky analyzovať projektové výzvy a navrhovať zlepšenia.

 • Schopnosť riešiť problémy, koncepčne a analyticky myslieť a vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami.

Prečo si vybrať nás

Kto sme a čo robíme:

 • Sekcia výskumu, vývoja a inovácií je implementačným orgánom pre Komponent 9 Plánu obnovy – máme teda zodpovednosť za investície, ale aj potrebné reformy v mimoriadne dôležitej oblasti inovačnej a technologickej politiky. Zodpovedáme tiež za prípravu a implementáciu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií a koordináciu aktérov v tejto oblasti.

 • Úlohou implementačného tímu na Odbore programov je nastavenie sprostredkovateľských zmlúv s rezortami zodpovednými za implementáciu jednotlivých investícií Komponentu 9 a v spolupráci s nimi manažment individuálnych výziev. Zabezpečujú tiež súlad s pravidlami štátnej pomoci a iné potrebné aspekty implementácie prostriedkov Plánu obnovy.

 • Sme mladá organizácia v rámci Úradu vlády, ale máme záujem byť jedným z najlepších tímov v štátnej správe. Práca u nás je a bude zaujímavá a s dosahmi na budúcnosť našej krajiny, nielen v ekonomickej oblasti.

Výhody práce u nás

 • Cez implementáciu výziev investícií Komponentu 9 pomôžeš transformovať Slovensko na inovatívnejšiu a konkurencieschopnejšiu ekonomiku.

 • Platové ohodnotenie skutočne porovnateľné so súkromným sektorom.

 • Poskytneme ti kvalitné vzdelávanie cez kurzy podľa tvojich potrieb.

 • Sme štátna inštitúcia, ale máme start-upovú kultúru a podmienky pre kreativitu a vlastné iniciatívne projekty.

 • Sedem dní dovolenky nad rámec zákona, pružnú pracovnú dobu a možnosť práce z domu.

 • Veľa sa naučíš a budeš pracovať v jednej z najlepších organizácií v štátnej správe.

Znalosť jazyka

 • - anglický - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom pozície nás neváhajte kontaktovať.

Detaily

 • Profesionál

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Sekcia výskumu, vývoja a inovácií Úradu vlády je centrálnym a koordinačným orgánom štátu pre politiky výskumu, vývoja a inovácií a zároveň implementačným orgánom pre Komponent 9 Plánu obnovy. Zab..
Viac o organizácii