Vedúci oddelenia prevádzky informačných a komunikačných technológií

vedúci oddelenia
informatik
IT
Miesto
Bratislava
Nástup
1. august 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
možnosť získania mzdy od 1214.00 eur + príplatky k platu, osobný príplatok, ktorý môže byť priznaný až do výšky 100 % platovej tarify - v závislosti od kvality plnenia služobných úloh.
od 1214 €

Náplň práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Niektoré činnosti, ktoré súvisia so zaradením vedúceho štátneho zamestnanca v organizačnej štruktúre služobného úradu:
- zabezpečovanie podpory, rozvoja, bezpečnosti informačných a komunikačných systémov úradu,
- zabezpečovanie informačných a komunikačných systémov úradu v súlade so zákonom o informačných systémoch verejnej správy,
- zabezpečovanie informačných a komunikačných systémov úradu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,
- súčinnostná a koordinačná činnosť v oblasti IKT na úrovni úradu pre orgány štátnej a verejnej správy,
- správa koncového uzla siete ústredných orgánov štátnej správy GOVNET-u,
- zabezpečovanie prepojenia informačných a komunikačných systémov úradu so systémami tretích strán, - riešenie krízových situácií v oblasti IKT,
- spolupráca pri príprave a realizácií vzdelávania, školení a odborných seminárov IKT.
- koordinácia a spolupráca v oblasti IKT s inými odbormi úradu,
- príprava návrhu, realizácie a implementácie projektov IKT,
- príprava návrhu dodávok tovarov a služieb IKT,
- preberanie projektov, dodávok tovarov a služieb IKT.

Koho hľadáme

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Analytické, koncepčné a strategické myslenie
- Riadiace schopnosti
- Schopnosť pracovať pod tlakom
- Rozhodovacia schopnosť
- Komunikačné zručnosti

Prečo si vybrať nás

Zamestnanecké výhody, benefity

Pružný mesačný pracovný čas.
Týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
Možnosť získať mimoriadne odmeny za dosahované kvalitné výsledky práce.
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
Možnosť zúčastňovať sa bezplatne na školeniach a kurzoch.
Pravidelná výučba anglického jazyka.
Zaškolenie pod dohľadom mentora.
Kariérny rast.
Práca z domu.
Skrátený pracovný úväzok.
Študijné voľno.
Príspevok na 10 dní PN podľa zákona o štátnej službe.
Ďalšie výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy.

Znalosť jazyka

  • - anglický - B1 - mierne pokročilý

Detaily

  • Profesionál
31. júl 2022

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových s..
Viac o organizácii