Manažér logistického tímu na Basecampe

Projektový manažment
logistika
koordinácia
Miesto
Dolný Kubín, Bratislava/Nitra
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Stáž pre študenta
Mesačná odmena
Finačná odmena počas full-time trvania pozície vo výške 1 000 EUR/mesiac. Vzhľadom na navrhovanú pracovnú náplň, celková finančná odmena vo výške 1 950 EUR. Forma spolupráce: na živnosť.
1000 €

Náplň práce

Čo je Basecamp?
Každoročne sa v Teach for Slovakia počas leta koná príprava nových účastníkov leadership programu, ktorí v septembri nastupujú do škôl. Túto prípravu, resp. intenzívny kurz nazývame Basecamp. Prvé týždne Basecampu sú zamerané na budovanie komunity a vzájomných vzťahov, spoznávanie seba a druhých a hlbšie porozumenie vízie Teach for Slovakia. Základom týchto dvoch týždňov je zážitkové vzdelávanie. Účastníci absolvujú rôzne aktivity, napríklad storytelling, zvládnutie dobrodružných výziev či sebareflexiu. Kľúčovou súčasťou Basecampu je tiež učenie na Letnej škole, kde majú účastníci možnosť vyskúšať si prácu so žiakmi na hodine naživo a využiť získané zručnosti z predošlých týždňov kurzu. Posledné dva týždne Basecampu sa zameriavajú na posilnenie tímového ducha a rozvoj takzvaných soft skills ako komunikácia či schopnosť vyjednávať, no účastníci absolvujú aj praktickú prípravu na nástup do školy. 

Manažér logistického tímu vedie logistický tím pri príprave a realizácii Basecampu z pohľadu logistiky, čo zahŕňa napríklad prípravu občerstvenia, komunikáciu s ubytovaním, zabezpečenie dopravy, priestorov, materiálu a vybavenia. Cieľom logistického tímu je, aby celý organizačný tím cítil značnú podporu počas celého trvania Basecampu, pričom si svoju prácu užívajú a tešia sa z priameho dopadu, ktorý majú. 

Zodpovednosti logistického manažéra: 

 • Plánovanie, príprava a koordinácia rozpočtových položiek súvisiacich s logistikou.

 • Nábor a následný výber logistického tímu. Počas prvej a poslednej fázy Basecampu sú potrební 2 stážisti, počas letnej školy 4 stážisti. Stážisti majú za zodpovednosť prípravu občerstvenia, nákup logistických potrieb, prípravu školiacich priestorov, preklad a tlmočenie z angličtiny do slovenčiny a naopak, podporu organizačného tímu. Aspoň jeden člen logistického tímu potrebuje vodičský preukaz skupiny B.

 • Nastavenie systému práce pre logistický tím - príprava procesov, zadelenie úloh, dohľad nad individuálnou náplňou cieľov, podpora rozvoja a motivácie stážistov.

 • Zastrešenie komunikácie a napĺňanie očakávaní pomocou zabezpečenia obojstranne výhodných dohôd s ubytovaním, reštauráciami, školami a poskytovateľmi dopravy.

 • Monitorovanie a zastrešenie logistických potrieb organizačného tímu Basecampu.

Dátumy a lokalita jednotlivých častí Basecampu: 

 • Prvá fáza (rezidenčná) : 30. jún - 17. Júl, Dolný Kubín

 • Letná škola: 18. júl - 29. Júl, Bratislava/Nitra

 • Záverečná fáza: 1.august-5.august, Bratislava

Predpokladaná vyťaženosť: 

 • Počas mája: 1 deň/týždeň

 • Počas júna: 2,5 dňa/týždeň

 • Počas júla a augusta: full-time

Koho hľadáme

V Teach for Slovakia nepracujeme iba pre peniaze, spoločenský status alebo pre pohodlný život, keď sa práca končí v

stanovenom čase bez ohľadu na to, či sa nám podarilo to, čo sme zamýšľali. Motivuje nás naša vízia, hodnoty a

vzťahy v tíme. Sme tu pre deti a pre budúcnosť našej krajiny. Nestrácame nádej ani v najhorších situáciách a

nevzdávame sa pri hľadaní riešení. Sme hrdí na svoju prácu, ktorú robíme s vášňou, no s pokorou. Nie sme dokonalí -

priznávame, že robíme chyby a snažíme sa z nich učiť tak rýchlo, ako sa to dá, a pracovať s profesionálnym

nasadením. Berieme iniciatívu do vlastných rúk a ťaháme za jeden povraz, kedykoľvek je to možné. Nie sme

individualisti. Hľadáme človeka, ktorý sa bude v takejto kultúre cítiť dobre a ktorý nám bude pomáhať v jej ďalšom

vytváraní práve prostredníctvom zabezpečenia plynulého chodu Basecampu.

Prečo si vybrať nás

 • Zabezpečené ubytovanie počas rezidenčnej časti (prvej fázy) Basecamp. 

 • Podpora pri dosahovaní individuálnych cieľov 

 • Profesionálny rozvoj a nové skúsenosti z rôznorodého, energetického a zaápleného tímu, ktorých motivuje vízia umožniť jedného dňa uspieť všetkým deťom rovnako.

 • Možnosť zúčastniť sa kvalitných líderských tréningov, školení a workshopov určených pre našich účastníkov

 • Stretnutie inšpiratívnych osobností, ktoré sa zúčastnia Basecampu. 

 • Priama spolupráca s účastníkmi a deťmi zúčastnenými na Basecampe. 

Znalosť jazyka

 • - anglický - B2 - stredne pokročilý

Detaily

 • Študent vysokej školy

O iniciatíve

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 61 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhod..
Viac o iniciatíve