Chief of Staff

Našou prioritou č. 1 na najbližšie 3 roky je previesť organizáciu po úspešnom štarte cez masívny scale-up potrebný na ovplyvnenie vzdelávania na celoštátnej úrovni, aby sme dosiahli našu víziu.
COO
people operations
chief of staff
HR
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Mesačná odmena zodpovedá skúsenostiam kandidáta a typu úväzku, forma spolupráce je možná prostredníctvom živnosti alebo TPP aj na čiastočný úväzok. Rolu je možné skĺbiť s rodičovskými povinnosťami alebo iným projektom.
od 1500 €

Náplň práce

Aby sme dosiahli našu víziu, čaká nás náročné obdobie rastu a výzva spojená s rozvojom silnej kultúry, pozitívnej atmosféry a vzťahov v rastúcom tíme. Preto vytvárame novú pozíciu, ktorá bude v srdci organizácie nastavovať a viesť kľúčové procesy a aktivity okolo manažérskeho tímu, s víziou:

-Ďalej budovať a rozvíjať zdravú a jedinečnú kultúru organizácie, v ktorej sa ľudia cítia dobre a radi v nej pracujú.

-Podporiť efektivitu CEO a členov leadership tímu v strategických projektoch a v dosahovaní priorít organizácie.

-Zabezpečiť hladký chod jednotlivých častí organizácie s cieľom vytvoriť prostredie pre efektívnu spoluprácu.

Hlavné zodpovednosti a kompetencie:

 • Plánovanie, návrh a realizácia aktivít s cieľom budovať a rozvíjať kultúru a tímového ducha organizácie (off-site aktivity, interné celo-tímové meetingy, leadership meetingy, atď.).

 • V spolupráci so CEO plánovať a dohliadať na procesy so strategickým významom pre organizáciu (nastavovanie cieľov, plánovanie kapacít atď.). V prípade potreby sa ujať vedenia aj v ad hoc projektoch či situáciách.

 • Sledovanie a meranie spokojnosti a engagement-u zamestnancov. Návrh krokov a aktivít s cieľom naplniť potreby a vyriešiť vzniknuté komplikácie či výzvy v tímoch. Fókus na retenciu a zvyšovanie spokojnosti a angažovanosti kolegov.

 • Administrácia a vylepšovanie interných procesov a politík. Identifikácia a zabezpečenie potrebných nástrojov či technológií na efektívne fungovanie organizácie.

 • Riadenie výberového procesu na otvorené pozície v organizácii.

 • Zabezpečiť podporu a potrebné podmienky členom tímov na efektívne a udržateľné vykonávanie svojej agendy. Nastavenie a riadenie onboarding procesu, tréningov, mentoringu a koučingovej podpory.

 • Aktívna spolupráca a podpora CEO pri príprave kľúčových podujatí a konferencií. Spolupráca pri tvorbe prejavov, analýz a samotná participácia na podujatiach s alebo v mene CEO. 

 • Zastrešenie role „gatekeeper-a“ vo vzťahu k CEO a leadership tímu v témach zozbierania a riešenia kľúčových požiadaviek interného tímu a externých partnerov.

 • Riadenie a prehlbovanie zapojenia organizácie v celosvetovej sieti Teach for All.

Koho hľadáme

Hľadáme kolegu alebo kolegyňu, ktorý/á:

-vie počúvať a porozumieť potrebám ľudí v tíme a nachádzať a implementovať dobré riešenia

-dokáže spolupracovať a proaktívne budovať vzťahy s rôznorodými ľuďmi v internom aj externom prostredí

-má systematické premýšľanie a dokáže nastaviť aj zložité procesy tak, aby všetko dobre klapalo

-neprepadá panike a dokáže si aj v zdanlivo nezvládnuteľnej záplave úloh veci pragmaticky zorganizovať, sprioritizovať a podľa potreby vtiahnuť do realizácie aktivít iných ľudí či externých partnerov

-nestráca sa v detaile a vie použiť „sedliacky rozum“ na rýchle a pragmatické vyriešenie aj zložitých situácii

-dokáže efektívne fungovať v dynamickom a rýchlo sa meniacom prostredí neziskovej organizácie

-je asertívny a dokáže v pokoji viesť otvorený rozhovor aj na náročné témy

Prečo si vybrať nás

Zatiaľ sme menšia organizácia s plochou štruktúrou, a tak popri týchto zodpovednostiach budeš mať možnosť podľa tvojich preferencií a ambícií prevziať manažérsku zodpovednosť aj za niektorú z našich kľúčových „business functions“, ako napríklad: selection proces do nášho core programu, budovanie komunity Change for Slovakia alebo organizácia veľkých podujatí, neraz aj za účasti ministrov či prezidentov. To všetko po vzájomnej dohode, podľa tvojich kompetencií a aktuálnych priorít CEO, s ktorým budeš úzko spolupracovať.

-naozaj zmysluplná práca, ktorá ma veľký dopad na celú krajinu a životy detí

-budeš pracovať v príjemnom kolektíve pre zmenu krajiny zapálených a profesionálnych ľudí s bohatými skúsenosťami zo školstva i biznisu

-práca v prestížnej globálnej sieti s mnohými príležitosťami učiť sa a spolupracovať s kolegami z celého sveta

-aktívna spolupráca so CEO organizácie, správnou radou a uznávanými profesionálmi z Teach for Slovakia komunity

-profesionálny kouč či mentor pre osobnostný rozvoj

-príjemný office v úplnom centre Bratislavy v komunite ďalších organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania

-extra dovolenka a možnosť práce na part-time, flexibilný pracovný čas

Znalosť jazyka

 • - - B2 - stredne pokročilý

Detaily

 • Profesionál

Manažér

O iniciatíve

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 61 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhod..
Viac o iniciatíve