Koordinátor/ka ústredných kurikulárnych komisií pre vzdelávacie oblasti

Pracovná pozícia je naviazaná na plnenie cieľov, míľnikov a aktivít Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 7: Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma), za ktorých realizáciu zodpovedá Štátny pedagogický ústav.
vzdelávanie
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Tarifný plat vo výške 1 064,50 eur/mesiac. Po zapracovaní možnosť priznania osobného ohodnotenia až do výšky 835,50 eur/mesačne.
od 1900 €

Náplň práce

·       Koordinácia činností ústredných kurikulárnych komisií pre vzdelávacie oblasti v rámci Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pri tvorbe nového štátneho kurikula pre základné vzdelávanie;

·       úzka spolupráca a komunikácia s tajomníkmi ústredných kurikulárnych komisií pre jednotlivé vzdelávacie oblasti;

·       dohliadanie na včasné a riadne plnenie úloh ústredných kurikulárnych komisii pre jednotlivé vzdelávacie oblasti;

·       koordinácia činnosti Rady predsedov ústredných kurikulárnych komisií pre vzdelávacie oblasti;

·       systémové a metodické činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení vykonávané v súlade s napĺňaním cieľov kurikulárnej a učebnicovej reformy v rámci činností ústredných kurikulárnych komisií pre jednotlivé vzdelávacie oblasti;

·       spracovávanie dokumentácie, správ a materiálov;

·       spolupráca pri nastavovaní komunikačnej stratégie plánovaných zmien;

·       koordinácia s príslušnými útvarmi vecnej pôsobnosti;

·       vykonávanie ďalších úloh súvisiacich s danou oblasťou.

Koho hľadáme

Požiadavky na zamestnanca

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa v programe učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov, špeciálna pedagogika, psychológia alebo v príbuzných odboroch
vysokoškolské III. stupňa v skupine odborov výchova a vzdelávanie alebo v príbuznom odbore

 

Ostatné znalosti

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý

Ovládanie anglického jazyka (minimálna úroveň B2) výhodou

 

Počet rokov praxe

5

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

·       schopnosť pracovať v tíme a schopnosť viesť tím;

·       prax minimálne 5 rokov v regionálnom školstve a/alebo v oblasti vzdelávania;

·       dobrá znalosť školskej problematiky a legislatívy, sledovanie súčasných trendov v oblasti školstva;

·       zodpovednosť, spoľahlivosť;

·       motivácia k neustálemu rozvoju;

·       komunikatívnosť;

·       precíznosť;

·       flexibilita;

·       odolnosť voči stresu;

·       koncepčné myslenie, analytické myslenie;

·       schopnosť formulovať odborný text.

 

Prečo si vybrať nás

Zamestnanecké výhody, benefity

·       Príjemné pracovné prostredie;

·       pružný pracovný čas;

·       sociálna politika – príspevok na stravovanie, rekreáciu;

·       možnosť aktívne sa podieľať na pripravovaných zmenách vo vzdelávaní v základných školách.

Znalosť jazyka

  • - anglický - B2 - stredne pokročilý

Zručnosti

  • - Microsoft Word - pokročilý
  • - Microsoft Excel - pokročilý
  • - Microsoft PowerPoint - pokročilý
  • - Microsoft Outlook - pokročilý

Dodatočné informácie

Informácie o výberovom konaní V prípade záujmu o pracovnú ponuku posielajte životopis v slovenskom jazyku (Europass) a motivačný list spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov do 22. 6. 2022. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 29. 6. 2022

Detaily

  • Profesionál

O organizácii

Poslaním Štátneho pedagogického ústavu je plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovanie odborného a metodického riadenia základných a stredných škôl a ško..
Viac o organizácii