Expert/ka externej a internej komunikácie

Ponúkame možnosť stať sa súčasťou tímu, ktorý tvorí nový štátny vzdelávací program pre 21. storočie!
komunikácia
PR
Marketing
vzdelávanie
školstvo
Plán obnovy a odolnosti
Miesto
Bratislava, prípadne práca z domu v kombinácii s prácou v sídle spoločnosti alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1897 €

Náplň práce

• strategické plánovanie komunikačných aktivít;

• riadenie komunikácie a spolupráce s médiami, prípravy podkladov k mediálnym výstupom, vyhľadávania a práce s mediálnymi príležitosťami;

• riadenie prípravy podujatí, vrátane mediálnych eventov (tlačové besedy, okrúhle stoly, semináre, konferencie,...);

• riadenie správy sociálnych sietí • riadenie správy web stránok a youtube kanálov;

• riadenie komunikácie s cieľovými skupinami (pedagogická obec, záujmové a neziskové organizácie a združenia, štátna správa,...);

• riadenie internej komunikácie.

Koho hľadáme

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

Počet rokov praxe

min. 5 rokov v oblasti komunikácie a PR

min. 3 roky skúseností s riadením tímu a procesov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• základná znalosť a orientácia v problematike vzdelávania a školstva,

• inkluzívny postoj a vnímavosť na rôzne typy zdravotného i sociálneho znevýhodnenia,

• skúsenosti s riadením procesov a tímu,

• koncepčné, analytické a strategické myslenie, • proaktívny prístup k riešeniu pracovných úloh,

• samostatnosť,

• komunikatívnosť,

• zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť,

• organizačné schopnosti,

• odolnosť voči stresu, flexibilita,

• manažérske skúsenosti a zručnosti.

Prečo si vybrať nás

Štátny pedagogický ústav plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl a školských zariadení, ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. ŠPÚ je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Pracovná pozícia je naviazaná na plnenie cieľov, míľnikov a aktivít Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 7: Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma), za ktorých realizáciu zodpovedá Štátny pedagogický ústav

Benefity, ktoré ponúkame:

·        príjemné pracovné prostredie; ·

·        pružný pracovný čas; ·

·        sociálna politika – príspevok na stravovanie, rekreáciu; ·

·        možnosť aktívne sa podieľať na pripravovaných zmenách vo vzdelávaní v základných školách.

Znalosť jazyka

  • - anglický - B2 - stredne pokročilý

Zručnosti

  • - Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook - pokročilý

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Poslaním Štátneho pedagogického ústavu je plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovanie odborného a metodického riadenia základných a stredných škôl a ško..
Viac o organizácii