Špecialista monitoringu

Trenčín má jedinečnú šancu stať sa Európskym hlavným mestom kultúry a možno aj vďaka Vám sa nám to môže podariť! Pomôžte nám budovať mesto, v ktorom sa nám bude dobre žiť.
monitoring
it
akvizície
metodiky
analýza
excel
štatistika
Miesto
Trenčín alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
- polovičný úväzok / dohoda, prípadne podľa dohody - ekvivalent 1600 Eur mesačne brutto
700 - 1600 €

Náplň práce

Zodpovedosti:

 • Identifikácia najlepších logických rámcov, matíc indikátorov, rámcov na meranie výkonnosti (PMF) a vývoj harmonogramov zberu údajov

 • Návrh a implementácia plánu monitorovania a hodnotenia kultúrnej stratégie mesta Trenčín, najmä pre projekt Trenčín 2026

 • Vypracovanie formulárov na zber údajov o programe, pomoc pri údržbe systémov na správu údajov a vývoj šablón na analýzu údajov

 • Správa, overovanie a analýza údajov a hodnotenie procesov

 • Účasť na vývoji protokolov prieskumov pre základné, strednodobé a záverečné prieskumy

 • Vytvorenie siete partnerov na trenčianskej a slovenských univerzitách, ktorí budú

  spolupracovať na zbere a vyhodnotení údajov

 • Návrh programu budovania kapacít realizovaného Trenčianskou univerzitou a TUKE v Košiciach

 • Spolupráca medzi oddeleniami na zabezpečení zhromažďovania údajov o všetkých kultúrnych aktivitách v meste Trenčín

 • Spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom vykonávať monitorovacie činnosti a zlepšovať kapacity v tejto oblasti.

 • Pravidelné vyhodnocovanie a písanie správ

 • Zabezpečenie jasných údajov a šírenie zistení prostredníctvom online a iných platforiem pre tím Trenčín 2026, mesto Trenčín, všetkých občanov a EÚ

Koho hľadáme

Skúsenosti:

 • Preferujeme 3 roky skúseností s monitorovaním a hodnotením (M&E)

 • Bakalársky titul v odbore štatistika, IT, obchod, spoločenské vedy alebo iný relevantný odbor - uprednostňuje sa magisterský titul

 • Preferujeme 3 roky skúseností v oblasti fúzií a akvizícií

 • Skúsenosti s prácou s medzinárodnými organizáciami

 • Znalosti výskumných metodík, nástrojov a analýz pre kvalitatívne a kvantitatívne štúdie

 • Znalosť Excel a STATA, R alebo iného štatistického analytického softvéru

 • Skúsenosti s programovaním formulárov a s platformami zberu mobilných údajov

 • Skúsenosti a znalosti o princípoch a praktikách rozvoja participatívnej komunity, vrátane

  participatívneho plánovania, monitorovania a hodnotenia

 • Dobré medziľudské a komunikačné schopnosti

 • Plynulosť v ústnej a písomnej angličtine

 • Slovenský jazyk je preferovaný

Prečo si vybrať nás

Sme mladý tím ľudí z Trenčína, ktorí v tomto meste žijú, podnikajú, tvoria kultúru a momentálne pracujú na veľkom a dôležitom transformačnom projekte, ktoré môže zmeniť celé mesto na nepoznanie. Byť súčasťou tohot projektu je "once-in-a-lifetime experience".

Viac info na www.trencin2026.sk

Znalosť jazyka

 • - Angličtina - C1 - pokročilý

Zručnosti

 • - Excell - expert
 • - STATA,R - pokročilý

Dodatočné informácie

Pri aplikácii cez Growni prosím vložte CV + 1A4 motivačný list, prečo by sme si mali vybrať práve Vás na túto pozíciu

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

O iniciatíve

Trenčín momentálne kandiduje na Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026. V súčasnosti postúpil do druhého kola tejto transformačnej súťaže a do svojho tímu hľadá ďalších členov. Myšlienka formátu Eu..
Viac o iniciatíve