Sociálny/a pracovník/čka v projekte bývania Depaul Slovensko

sociálna práca
sociálne služby a poradenstvo
ľudia v núdzi
pomoc druhym
nové výzvy
Miesto
Bratislava
Nástup
1. júl 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
1200

Náplň práce

Čo je integračný projekt?
Integračný projekt (tzv. projekt bývania) je najnovším, neustále sa rozvíjajúcim projektom organizácie Depaul Slovensko. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať sociálne poradenstvo a podporu ľuďom bez prístrešia v cenovo dostupnom bývaní na území Bratislavy, i celého Bratislavského samosprávneho kraja (aj v rámci sociálnej služby podpora samostatného bývania).

V čom je integračný projekt iný?
Integračný projekt realizuje pilotný projekt dostupného bývania pre ľudí bez domova s prvkami tzv. housing first. Vďaka tomu budeš mať možnosť spolupodieľať sa na budovaní pre Slovensko vlastného systému podpory ľudí bez domova v samostatnom bývaní. Našimi hlavnými nástrojmi sú empowerment (zmocňovanie) klienta, rešpektovanie klientovho práva voľby a jeho podpora v prevzatí rozhodnutí a samostatnosti.

Aká bude Tvoja náplň práce ako sociálneho/ej pracovníka/čky v integračnom projekte?
- ukončovanie bezdomovectva cez sociálne poradenstvo a podporu prijímateľov sociálnej služby – ľudí bez domova – v cenovo dostupnom bývaní;
- realizácia inovatívneho projektu dostupného bývania pre ľudí bez domova s prvkami tzv. housing first v praxi;
- práca v rešpektujúcom, motivovanom a zladenom tíme;
- aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie prijímateľov sociálnej služby - ľudí bez domova – v existujúcich projektoch organizácie Depaul Slovensko, prípadne ľudí ohrozených stratou bývania, a to aj za využitia služobného motorového vozidla;
- stretnutia s prijímateľmi sociálnej služby v ich prirodzenom prostredí, osobitne v zariadeniach prevádzkovaných organizáciou Depaul Slovensko;
- vedenie poradenského rozhovoru, vrátane špecializovaného poradenstva (ak ako sociálny/a pracovník/čka máš ročnú prax s cieľovou skupinou na akejkoľvek pozícii), resp. základného poradenstva (ak skúsenosti s cieľovou skupinou ešte zbieraš) - téma prevádzky a rozpočtu domácnosti, stabilizácia a zlepšenie zdravotného stavu, vstup na pracovný trh, oddlženie, a iné podľa aktuálnych potrieb klienta;
- prepájanie na odborníkov z oblasti duševného zdravia, závislostí a iných podľa individuálnych potrieb klienta, vrátane možnosti distribúcie klientov na terapeuta spolupracujúceho s organizáciou;
- podpora klientov pred, počas a po procese zabývania sa;
- priama práca s prijímateľmi sociálnej služby v bývaní (rôzne mestské časti Bratislavy, resp. obce/mestá v rámci BSK);
- administratívna práca - dokumentácia progresu práce s klientom, súvisiaca s projektom;
- aktívna participácia na poradách /1xtýždeň/, pravidelných supervíziách /1xmesačne/.

Koho hľadáme

Hľadáme uchádzača s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v odbore sociálna práca a súčasne s preukázateľnou praxou v priamom styku s cieľovou skupinou - ľuďmi bez domova - v trvaní 1 rok a viac.

Od uchádzača očakávame tiež schopnosť pracovať v tíme, komunikatívnosť, vysokú motiváciu vzdelávať sa a učiť sa novým veciam, proaktívny prístup k práci, ako aj nehodnotiaci prístup ku klientovi.

Prečo si vybrať nás

Práca v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania
Možnosť podieľať sa na tvorbe obsahovej náplne a podobe integračného projektu
Individuálna a cielená podpora v rámci procesu zaúčania nového zamestnanca (tzv. buddy/tútor)
Možnosť neustáleho ďalšieho vzdelávania sa v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb
Možnosť využitia služobného motorového vozidla aj na súkromné účely v prípade potreby
Zdieľanie skúseností sociálnych pracovníkov v rámci rôznych druhov a foriem sociálnych služieb

Znalosť jazyka

  • - anglický - B1 - mierne pokročilý

Zručnosti

  • - Microsoft Office 365 - pokročilý
  • - vodičský preukaz sk. B - pokročilý

Dodatočné informácie

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu, v ktorom nám krátko popíšete, prečo sa zaujímate práve o prácu s ľuďmi bez domova; čo si predstavujete pod pojmom “integrácia ľudí bez bývania” a ktoré princípy z “housing first” prístupu považujete za najdôležitejšie. Uchádzačov vybraných na základe uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
15. jún 2022

Manažér

O organizácii

Depaul Slovensko je najväčšia nezisková organizácia v Bratislave, ktorá sa stará o ľudí bez domova už viac ako 14 rokov. Denne pomáhame viac ako 300 ľuďom v núdzi v teréne, útulkoch, ošetrovni ale i n..
Viac o organizácii