Sociálny pracovník v Integračnom programe bývania

Depaul Slovensko patrí už viac ako 15 rokov k najväčším organizáciám v Európe, ktoré podávajú pomocnú roku ľuďom bez domova. Našou víziou je spoločnosť, kde má každý miesto, ktoré môže nazývať svojím domovom.
sociálna práca
sociálne služby a poradenstvo
ľudia v núdzi
pomoc druhym
nové výzvy
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
podmienkou je preukázateľná prax v priamom styku s cieľovou skupinou - ľuďmi bez domova
1200

Náplň práce

Aká bude Tvoja náplň práce ako sociálneho/ej pracovníka/čky v Integračnom programe bývania?
- ukončovanie bezdomovectva cez sociálne poradenstvo a podporu prijímateľov sociálnej služby – ľudí bez domova – v cenovo dostupnom bývaní;
- realizácia inovatívneho projektu dostupného bývania pre ľudí bez domova s prvkami tzv. housing first v praxi;
- práca v rešpektujúcom, motivovanom a zladenom tíme;
- aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie prijímateľov sociálnej služby - ľudí bez domova – v existujúcich sociálnych službách organizácie Depaul Slovensko, prípadne ľudí ohrozených stratou bývania, a to aj s možnosťou využitia služobného motorového vozidla;
- stretnutia s prijímateľmi sociálnej služby v ich prirodzenom prostredí, osobitne v zariadeniach sociálnych služieb prevádzkovaných organizáciou Depaul Slovensko;
- vedenie poradenského rozhovoru, vrátane špecializovaného poradenstva (ak ako sociálny/a pracovník/čka máš ročnú prax s cieľovou skupinou na akejkoľvek pozícii), resp. základného poradenstva (ak skúsenosti s cieľovou skupinou ešte zbieraš) - téma prevádzky a rozpočtu domácnosti, stabilizácia a zlepšenie zdravotného stavu, vstup na pracovný trh, oddlženie, a iné podľa aktuálnych potrieb klienta;
- prepájanie na odborníkov z oblasti duševného zdravia, závislostí a iných podľa individuálnych potrieb klienta, vrátane možnosti distribúcie klientov na terapeuta spolupracujúceho s organizáciou;
- podpora klientov pred, počas a po procese zabývania sa;
- priama práca s prijímateľmi sociálnej služby v bývaní (rôzne mestské časti Bratislavy, resp. obce/mestá v rámci BSK);
- administratívna práca - dokumentácia progresu práce s klientom, súvisiaca s projektom;
- aktívna účasť na poradách /1xtýždeň/, pravidelných supervíziách /1xmesačne/.

Čo je Integračný program bývania?
Integračný program bývania je najmladším, neustále sa rozvíjajúcim programom organizácie Depaul Slovensko. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať sociálne poradenstvo a podporu ľuďom bez prístrešia v cenovo dostupnom bývaní na území Bratislavy, i celého Bratislavského samosprávneho kraja (v rámci sociálnej služby podpora samostatného bývania).

V čom je Integračný program bývania iný?
Integračný program bývania realizuje pilotný projekt dostupného bývania pre ľudí bez domova s prvkami tzv. housing first. Vďaka tomu budeš mať možnosť spolupodieľať sa na budovaní pre Slovensko vlastného systému podpory ľudí bez domova v samostatnom bývaní. Našimi hlavnými nástrojmi sú zmocňovanie klienta, rešpektovanie klientovho práva voľby a jeho podpora v samostatnosti a preberaní zodpovednosti za svoje rozhodnutia.

Koho hľadáme

Hľadáme uchádzača s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v odbore sociálna práca a súčasne s preukázateľnou praxou v priamom styku s cieľovou skupinou - ľuďmi bez domova - v trvaní 1 rok a viac.

Akého člena tímu hľadáme? Predovšetkým:
- bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie;
- človeka, ktorý má nehodnotiaci prístup ku klientovi, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;
- samostatného, rozhodného, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom;
- vysoko motivovaného vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;
- odolného voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.

Prečo si vybrať nás

Materiálne výhody, benefity:
- možnosť bezplatného RT-PCR testovania v prípade potreby
- 20% zľava na vybrané predstavenia SND v Bratislave
- 5% zľava pri nákupe cez zlavomat
- odmena pri uzatvorení (prvého) manželstva či narodení dieťaťa
- odmena za odpracované roky
- odmena v prípade životného jubilea
- možnosť krátkodobého vypožičania služobného motorového vozidla na súkromné účely v prípade potreby (po uplynutí skúšobnej doby)
- zaujímavé teambuildingové aktivity

Predovšetkým Ti však ponúkame:
- prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania
- možnosť podieľať sa na tvorbe obsahovej náplne a podobe integračného programu bývania
- individuálnu a cielenú podpora v rámci procesu zaúčania nového zamestnanca (tzv. buddy/tútor)
- možnosť neustáleho ďalšieho vzdelávania sa v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb
- zdieľanie skúseností sociálnych pracovníkov v rámci rôznych druhov a foriem sociálnych služieb

Znalosť jazyka

  • - anglický - B1 - mierne pokročilý

Zručnosti

  • - Microsoft Office 365 - pokročilý
  • - vodičský preukaz sk. B - pokročilý

Dodatočné informácie

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu, v ktorom nám krátko popíšete, prečo sa zaujímate práve o prácu s ľuďmi bez domova; čo si predstavujete pod pojmom “integrácia ľudí bez bývania” a ktoré princípy z “housing first” prístupu považujete za najdôležitejšie. Uchádzačov vybraných na základe uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

Manažér

O organizácii

Depaul Slovensko je najväčšia nezisková organizácia v Bratislave, ktorá sa stará o ľudí bez domova od roku 2006. Denne pomáhame viac ako 300 ľuďom v núdzi v teréne, útulkoch, ošetrovni ale i najväčšej..
Viac o organizácii