Riaditeľ alebo riaditeľka Slovenskej debatnej asociácie

Slovenská debatná asociácia je občianske združenie, ktoré od 17. novembra 1999 podporuje kritické myslenie, otvorenosť a demokratické občianstvo mladých ľudí. Združujeme takmer 800 debatérov a debatérok v 50 debatných kluboch na základných, stredných a vysokých školách.
vedenie tímu
vzdelávanie a rozvoj detí a mládeže
kritické myslenie
ceo
nezisková organizácia
debata
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1500 €

Náplň práce

Je štatutárnym orgánom, riadi kanceláriu a dobrovoľnícky tím SDA, zodpovedná za plnenie stratégie, fundraising a hospodárenie organizácie. Je v úzkom kontakte s predsedom alebo predsedníčkou správnej rady . Pred začiatkom pandémie mala SDA jednoznačné ambície rásť, ale podobne ako celý sektor vzdelávania, aj nás silne zasiahli okolnosti. Škálu organizácie sa ale za veľkého nasadenia tímu podarilo udržať a rozbehli sa aj nové projekty ako Olympiáda kritického myslenia. Po postupnom návrate do normálu by sme sa radi vrátili k rastovým ambíciám, ktoré budú jednou z hlavných priorít riaditeľa alebo riaditeľky na najbližšie 3 roky. Riaditeľ alebo riaditeľka zodpovedá za:

• Vypracovanie návrhov stratégie, cieľov, plánov a rozpočtu organizácie a ich komunikácia dovnútra organizácie. • Vypracovanie výročnej správy.

• Vyhodnocovanie chodu organizácie, plnenie rozpočtu a plánovanie roka.

• Nastavenie procesov a hospodárenia so zdrojmi organizácie.

• Nastavovanie biznis modelov.

• Získavanie finančných zdrojov pre organizáciu, vrátane fundraisingu od individuálnych a firemných donorov, a taktiež od verejného sektora.

• Zapájanie správnej rady do chodu organizácie.

• Nábor nových zamestnancov a ich onboarding, manažment pracovnoprávnych vzťahov a právnych vzťahov s dobrovoľníkmi združenia, vrátane ich prijímania, hodnotenia a prepúšťania.

• Reprezentovanie organizácie navonok a prezentácia organizácie v médiách.

• Budovanie vzťahov, udržiavanie a komunikácia s partnermi.

Koho hľadáme

• Ideálne kandidáta alebo kandidátku s aspoň 3-ročnou skúsenosťou s vedením organizácií alebo väčších projektov (aspoň 4 zamestnancov alebo viac ako 40 dobrovoľníkov) s celoštátnym dopadom.

• Lídra alebo líderku s jasnou víziou pre SDA, pre ktorú vie nadchnúť rozmanitých stakeholderov, a zároveň manažovať zhmotnenie tejto vízie.

• Človeka, ktorý vie preukázať schopnosť jednať so seniornými lídrami z firemného, verejného a neziskového sektora.

• Človeka so skúsenosťami, ale najmä jasnou motivácia pre vzdelávanie a prácu s mladými ľuďmi.

• Ochota ísť za hranice možného a otvorenosť spätnej väzbe sú podmienkou.

Prečo si vybrať nás

• Zmysluplná práca pre etablovanú mládežnícku organizáciu, ktorá je lídrom v oblasti kritického myslenia

• Podpora zo strany správnej rady, absolventskej a darcovskej komunity

• Vedenie tímu hodnotovo založených a angažovaných mladých ľudí

• Možnosť výmeny skúseností so zahraničnými partnermi a podobne zmýšľajúcimi organizáciami na Slovensku

• Flexibilný pracovný čas a zázemie kancelárie v centre Bratislavy

Dodatočné informácie

• Pošlite životopis, motivačný list a návrh vízie pre SDA na najbližšie 3 roky reflektujúce naše očakávania do 12.9.2022. Vybraných záujemcov a záujemkyne pozveme na pohovor. • Pri prihlásení uveďte nasledujúci súhlas: "Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v zasielanom životopise Slovenskou debatnou asociáciou (IČO 31801480) v jej databáze za účelom evidencie záujemcov a záujemkýň o zamestnanie po dobu 6 mesiacov. Svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať."

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Misiou Slovenskej debatnej asociácie (SDA) je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí.Vznikla 17. novembra 1999 ako nástupca debatného programu Nadácie ot..
Viac o organizácii