Projektový/á manažér/ka pre národný projekt

Máme možnosť ako prvý na Slovensku implementovať a overiť model Centier práce s mládežou v našom kraji. Ide o pilotný projekt, ktorý ma potenciál sa rozšíriť na celé Slovensko a pomôcť mladým ľuďom žiť plnohodnotný život a uplatniť sa na trhu práce.
riadenie procesov a projektov
projektovy manazer
Projektový manažment
rozvoj mládeže
Miesto
Banská Bystrica
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
v závislosti od pracovných skúseností je možné navýšenie
od 1400 €

Náplň práce

V rámci Národného projektu Overenie modelu Centier práce s mládežou v BBSK bolo otvorených 7 centier. Ich cieľom je podporiť osobnostný rozvoj a zamestnateľnosť mladých ľudí do 30 rokov prostredníctvom neformálnych, zážitkových, poradenských a voľnočasových aktivít. Cieľom projektu je overiť tento pilotný model prístupu k práci s mládežou pre podporu zamestnanosti a vypracovať regionálnu štúdiu uplatniteľnosti modelu centier práce s mládežou ako nástroja práce s mládežou, starostlivosti o mládež a podpory zamestnanosti mladých a predchádzaniu ich upadnutiu do statusu NEET.

Náplň práce projektového manažéra/manažérky:
• zodpovedá za implementáciu a finančné riadenie Národného projektu Overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK v súlade so schválenou žiadosťou o NFP a zmluvou o poskytnutí finančnej pomoci, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia zdrojov finančnej pomoci, platnými právnymi predpismi, usmerneniami a pokynmi poskytovateľa finančnej pomoci;
• Riadi, koordinuje a kontroluje činnosť projektového tímu;
• Pripravuje podklady pre monitorovacie správy, žiadosti o platbu, návrhy na prípadné zmeny projektu;
• Zodpovedá za dodržiavanie harmonogramu, finančného plánu projektu, za čerpanie rozpočtu a za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, za prípravu a včasné predkladanie žiadostí o platbu;
• Monitoruje aktivity projektu, zodpovedá za dodržiavanie harmonogramu projektu;
• Koordinuje proces vereného obstarávania a vykonáva kontrolu príslušnej dokumentácie;
• Vedie personálnu agendu za pridelenú oblasť;

Koho hľadáme

Hľadáme kolegu alebo kolegyňu so skúsenosťami s projektovým riadením (min. 3 roky). Osobu, ktorá je schopná pracovať v tíme a zároveň je flexibilná a pripravená realizovať zmeny. Dobré organizačné a komunikačné schopnosti, spoľahlivosť a precíznosť pri kontrole a monitorovaní.

Prečo si vybrať nás

Sme nezisková organizácia zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom rozvíjajúca služby sociálnej ekonomiky, stredného školstva, cestovného ruchu, projektovej prípravy pre malé obce ako aj ambulantnej starostlivosti v kraji. Našim poslaním je zlepšovať socioekonomickú situáciu v kraji a vytvárať lepšie životné podmienky pre občanov ako aj návštevníkov kraja. Pridajte sa k tímu ľudí, ktorí sú odhodlaní robiť veci inovatívne a naplno.

Zručnosti

  • - MS Office - mierne pokročilý
  • - ITMS2014+ - začiatočník

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Prioritami Rozvojovej agentúry BBSK sú školstvo, mládež a zamestnanosť; cestovný ruch a rozvoj vidieka; sociálna ekonomika; zdravotníctvo a podpora podnikavosti a inovácií.Predmetom činnosti organizác..
Viac o organizácii