Head of Development

Hľadáme nášho Head of Development - skúsenú profesionálku/skúseného profesionála v oblasti organizačného rozvoja, ktorí vedia zabezpečiť, aby Rozmanita mala priestory a financie potrebné pre svoj rast.
business development
fundraising
partnerships
strategické myslenie
Miesto
Bratislava alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
plat od 1600€ na TPP alebo 1800€ na faktúru, plus variabilná zložka na základe dosiahnutia cieľov
1600 - 2200 €

Náplň práce

 • Vedieš oblasť organizačného rozvoja Rozmanity - zabezpečuješ, aby Rozmanita v priebehu ďalších 10 rokov mala potrebné finančné zdroje a priestory pre svoj rast z aktuálnej predškolskej skupiny pre 22 detí na centrum vzdelávania pre 600 detí a dospelých s centrom šírenia

 • Nastavuješ silnú stratégiu organizačného rozvoja (inštitucionálny fundraising, fundraising menších a väčších donorov, strategické partnerstvá, kreatívne partnerstvá v získavaní priestorov…) v spolupráci so zvyškom vedenia a poradnou radou

 • Buduješ rozvojový tím

 • Vedieš exekúciu rozvojovej stratégie s rozvojovým tímom

 • Nadväzuješ a posilňuješ potrebné partnerstvá na realizáciu stratégie - s verejnou správou (mesto, mestská časť, župa, ministerstvo školstva, úrad vlády,...), nadáciami, firmami, individuálnymi donormi, … Neustále sa stretávaš s ľuďmi a získavaš ich pre našu misiu.

 • Hľadáš kreatívne cesty k získaniu krátkodobých aj dlhodobých priestorov v spolupráci s rôznymi stakeholdermi. Ak by sme nové priestory stavali/rekonštruovali, vedieš realizáciu stavby/rekonštrukcie, komunikuješ s potrebnými úradmi, aby priestory boli plne schválené.

 • Píšeš presvedčivé, štrukturované texty, z ktorých srší vášeň a nadšenie pre našu misiu

 • Koordinuješ inštitucionálny fundraising (firmy, nadácie, štát, EÚ) - vyhľadávaš vhodné príležitosti, nadväzuješ kontakt a priamo píšeš potrebné granty, a/alebo úzko spolupracuješ s expertkou na písanie grantov v tíme

 • Koordinuješ fundraising od väčších aj menších donorov - koordinuješ kampane, vyhľadávaš nových donorov, získavaš ich pre našu misiu, udržiavaš s nimi kontakt, organizuješ eventy

 • Pripravuješ a realizuješ stratégiu komunikácie na sociálnych sieťach a v médiách, spolurozvíjaš web a iné komunikačné materiály

 • Si súčasťou vedenia organizácie - úzko spolupracuješ s výkonnou riaditeľkou (CEO) a s operačnou riaditeľkou (Head of Operations) pri strategických rozhodnutiach aj v iných oblastiach organizácie

Koho hľadáme

Hľadáme skúsenú profesionálku alebo skúseného profesionála v oblasti organizačného rozvoja, ktorí vedia zabezpečiť, aby Rozmanita mala priestory a financie potrebné pre svoj rast. Bije im srdce pre inkluzívnu, spravodlivú spoločnosť, kde má šancu každý a každá, a rozumejú, že rozmanitosť je najlepšou prípravou na neistú budúcnosť, ktorá nás čaká. Pozícia je ideálna pre ľudí, ktorí:

 • už niečo postavili z nuly na nohy - menší či väčší projekt, oddelenie, alebo boli pri štarte či raste menšej organizácie, firmy

 • majú široký skillset a chcú sa podieľať na budovaní niečoho, čo má okamžitý pozitívny dopad na konkrétnych ľudí, a zároveň prispieva k systémovej zmene

 • ľudí z biznisu, ktorí hľadajú zmenu a chcú zužitkovať svoje zručnosti pre spoločensky zmysluplnú misiu

 • zahraničných slovákov, ktorí zvažujú návrat domov a chcú sa podieľať na zvýšení inklúzie v slovenskej spoločnosti

Mindset:

 • Rozmanitosť ľudí vnímaš ako prirodzenú súčasť života, ktorá prináša obrovské príležitosti pre každého a každú z nás, ak ju prijmeme a naučíme sa s ňou dobre pracovať

 • Máš značnú mieru odvahy, ktorá je vyvážená vnútornou pokorou

 • Vidíš riešenia a príležitosti aj v ťažkých situáciách, máš veľkú dávku optimizmu a idealizmu, ktoré vyvažuješ pragmatizmom - vieš, čo potrebuješ pre svoje ideály dosiahnuť a ideš cielene za tým

Skillset:

 • Si skúsený/á profesionál/ka v oblasti organizačného rozvoja, ktorý/á už niečo postavil z nuly na nohy (projekt, oddelenie, organizáciu, firmu, …)

 • Prirodzene a efektívne buduješ partnerstvá a vzťahy s rôznorodými ľuďmi - vieš vždy nájsť to čo vás spája a vieš na tom stavať spoluprácu

 • Vieš vytiahnuť z našej činnosti silné príbehy, ktoré vieš presvedčivo a jasne komunikovať ústne aj písomne, aby poskytli ľuďom zážitok. Nevadí ti tieto príbehy a našu misiu 1000 krát opakovať, lebo v tom vždy vidíš novú príležitosť nadchnúť ďalšieho človeka pre našu víziu.

 • Vystupuješ vyrovnane, dôveryhodne a nadšene

 • Si disciplinovaný/á

 • Máš silné analytické myslenie a rozhoduješ sa na základe dát, ktoré organizovane zbieraš

 • Rozmýšľaš strategicky a rýchlo vidíš aj komplexné súvislosti

 • Vyhovuje ti rozmanitá rola, v ktorej nastavuješ high-level stratégie, koordinuješ viacero ľudí a zároveň priamo vykonávaš hands-on úlohy

 • Plynulé ovládanie slovenčiny a angličtiny

Prečo si vybrať nás

Rozmanita je občianske združenie, ktoré vytvára jedinečný model školy v širokom zmysle slova. Buduje centrum kvalitného moderného inkluzívneho vzdelania, dostupného skutočne všetkým bez rozdielu, pre 600 detí a dospelých v Bratislave. Centrum sa zameriava na budovanie zručností potrebných pre 21. storočie, ktoré sa podľa odborníkov najlepšie rozvíjajú v rozmanitých komunitách. Preto si nikoho nevyberáme a je u nás vítaný každý a každá. Priľahlé centrum šírenia bude zabezpečovať, že naše inovácie v oblasti inkluzívneho vzdelávania sa dostávajú do ďalších škôl a komunít po celom Slovensku. Chceme prispieť k úspešnej, inkluzívnej a udržateľnej budúcnosti pre nás všetkých.

Čo ponúkame

 • Miesto vo vedení organizácie - možnosť ovplyvniť smerovanie a stratégiu Rozmanity

 • Inšpirujúci tím - v ktorom dbáme na silné, podporné vzťahy a spoločný rast.

 • Hodnoty a poslanie - spája nás naše poslanie priniesť kvalitné inkluzívne vzdelanie k čo najviac ľuďom a naše hodnoty otvorenosti, rozmanitosti, rozvoja a zodpovednosti.

 • Buď pri vzniku - ponúkame príležitosť byť pri vzniku niečoho nového a jedinečného pre dobro spoločnosti.

 • Rozvoj - podporujeme celistvý rozvoj našich kolegov a kolegýň - ponúkame mimo iného aj možnosť osobného koučingu a mentoringu.

 • Prostredie - aktuálne pracujeme v Novej Cvernovke, ktorá sama o sebe ponúka inšpirujúce prostredie, kde vznikajú rôzne prepojenia medzi nami, ostatnými obyvateľmi, ale aj prepojenia rodín a detí. Ponúkame príležitosť byť súčasťou silnej komunity pre teba a tvojich blízkych.

Znalosť jazyka

 • - anglický - C1 - pokročilý

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Rozmanita je občianske združenie, ktoré vytvára jedinečný model školy v širokom zmysle slova. Buduje centrum kvalitného moderného inkluzívneho vzdelania, dostupného skutočne všetkým bez rozdielu, pre ..
Viac o organizácii