Miesto
Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava-Ružinov
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Zákon č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
od 1200 €

Náplň práce

·         práca s redakčným systémom,

·         tvorba a aktualizácia informačného obsahu, zverejňovanie na portáli www.slovensko.sk, nases.gov.sk, Partner Framework Portal a korona.gov.sk,

·         písanie návodov, metodických usmernení a používateľských príručiek súvisiacich s e-Governmentom, príprava videonávodov a grafických

postupov,

·         príprava mesačného newslettra slovensko.sk,

·         zabezpečovanie a kontrola aktuálnosti textov zverejnených na portáli podľa aktuálne platného právneho stavu,

·         príprava a revízia anglických textov,

·         písanie článkov súvisiacich s riešením životných situácií týkajúcich sa povinností voči verejnej správe (vybavovanie úradných záležitostí,

elektronických a listinných podaní na inštitúcie, oznamovacích povinností voči úradom a pod.),

·         vyhľadávanie a porovnávanie informácií z dostupných informačných zdrojov verejnej správy,

·         aktívna komunikácia a spolupráca s inštitúciami a orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní informačného obsahu súvisiaceho s ich činnosťou a

zverejnenie získaných informácií na portáli,

·         vyhľadávanie a práca s právnymi predpismi,

·         komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí,

·         príprava odpovedí na otázky občanov, písanie tlačových správ, oznamov, príprava odpovedí pre novinárov v spolupráci s ostatnými oddeleniami.

Koho hľadáme

·         skúsenosti s výkladom práva, práca s právnymi predpismi výhodou,

·         skúsenosti s redaktorskou činnosťou a copywritingom,

·         komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, vytrvalosť, proaktívnosť, tímový duch, analytické myslenie,

·         skúsenosť s analytickými nástrojmi Google (Google analytics) a prax v oblasti elektronických médií výhodou,

·         výborná znalosť slovenského jazyka, pravopisu, štylistické schopnosti.

Prečo si vybrať nás

Baví Ťa IT a máš veľa nápadov, ako zlepšiť veci okolo seba?

Poď pracovať k nám a prispej k skvalitneniu elektronickej komunikácie medzi ľuďmi a štátom.

·         flexibilná pracovná doba

·         5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce

·         príspevok zamestnávateľa do III. piliera

Znalosť jazyka

  • - anglický jazyk - C1 - pokročilý

Zručnosti

  • - MS Word - pokročilý
  • - MS Excel - pokročilý
  • - Google Analytics - pokročilý
  • - MS Outlook - pokročilý
  • - redakčný systém na správu obsahu (Drupal, Wordpress a pod.) - úplný začiatočník

Dodatočné informácie

Pre účely preukázania záujmu o pozíciu redaktor ÚPVS, prosím, pošlite svoj aktualizovaný životopis spolu s motivačným listom, kde v krátkosti uvediete, aké sú vaše predošlé pracovné skúsenosti, prečo ste si vybrali túto pozíciu a aké máte súvisiace skúsenosti s pozíciou redaktor z predošlých zamestnaní/stáží. Výberové konanie bude prebiehať na základe predošlého výberu podľa zaslaných životopisov a motivačných listov. Vybraní uchádzači podstúpia osobný pohovor.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoloč..
Viac o organizácii