Programový projektový manažér a fundraiser

Trenčín má jedinečnú šancu stať sa Európskym hlavným mestom kultúry a možno aj vďaka Vám sa nám to môže podariť! Pomôžte nám budovať mesto, v ktorom sa nám bude dobre žiť.
umenie
kultúra
projektový manažér
Miesto
Trenčín alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
- na plný úväzok - plat: 1600 Eur / brutto
1600 €

Náplň práce

Úlohy budú zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Úzka spolupráca s programovým manažérom a programovým asistentom

 • Komunikácia s umelcami, kurátormi, spolupracovníkmi a partnermi

 • Podrobný rešerš pre programového manažéra a manažéra programu, vrátane rešeršu

  donorov a grantových programov

 • Písanie národných a medzinárodných žiadostí o grant

 • Plánovanie a predkladanie žiadostí o granty

 • Prispievanie k vývoju jasných a presvedčivých návrhov pre darcov grantov,

 • Spolupráca s manažérom medzinárodných vzťahov, riaditeľom a programovým manažérom

 • Rozvoj kontaktov a spolupráce s financujúcimi organizáciami,

 • Písanie a predkladanie záverečných správ projektov

 • Spoluvytváranie rozpočtov pre každý projekt s umelcami a kurátormi

 • V prípade potreby produkčná pomoc

 • Pravidelná komunikácia s miestnymi partnermi

 • Komunikácia s regionálnymi, národnými a medzinárodnými partnermi

 • Dohľad nad rovnováhou medzi miestnymi, regionálnymi a národnými partnermi

 • Dohľad nad rovnováhou medzi medzinárodnými partnermi

 • Rozvoj kreatívnych väzieb medzi Trenčín 2026 a partnermi

 • Schopnosť stanovenia priorít v pracovnej záťaži v rýchlo sa meniacom prostredí 

Koho hľadáme

Požadované zručnosti:

 • Preferujeme 5 rokov skúseností v oblasti projektového manažmentu alebo získavania finančných prostriedkov z verejných fondov

 • Systematický, na detail zameraný, proaktívny prístup ku všetkým daným úlohám

 • Skvelé riadenie času a organizačné schopnosti

 • Preukázateľné skúsenosti s úspešným písaním grantov, najmä v grantových štruktúrach EÚ

 • Schopnosť uskutočniť nezávislý prieskum nových možností financovania a ich prepojenia s

  programom a celkovými cieľmi Trenčín2026

 • Vynikajúce schopnosti písania v slovenskom aj anglickom jazyku

 • Schopnosť organizovať prácu a plniť úlohy pod časovým tlakom

 • Schopnosť vykonávať koordinovaný výskum a vypracúvať a predkladať žiadosti o granty v spolupráci s členmi tímu

 • Veľmi dobré medziľudské kompetencie a komunikačné schopnosti

 • Záujem o kultúrnu oblasť a scénu je výhodou

 • Predchádzajúce skúsenosti s kultúrnou organizáciou sú výhodou

Prečo si vybrať nás

Sme mladý tím ľudí z Trenčína, ktorí v tomto meste žijú, podnikajú, tvoria kultúru a momentálne pracujú na veľkom a dôležitom transformačnom projekte, ktoré môže zmeniť celé mesto na nepoznanie. Byť súčasťou tohot projektu je "once-in-a-lifetime experience".

Znalosť jazyka

 • - Anglický - C1 - pokročilý

Zručnosti

 • - Orientácia v kultúre - pokročilý
 • - Komunikácia - expert
 • - Foundraising - pokročilý

Dodatočné informácie

Pri aplikácii cez Growni prosím vložte CV + 1A4 motivačný list, prečo by sme si mali vybrať práve Vás na túto pozíciu

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

O iniciatíve

Trenčín momentálne kandiduje na Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026. V súčasnosti postúpil do druhého kola tejto transformačnej súťaže a do svojho tímu hľadá ďalších členov. Myšlienka formátu Eu..
Viac o iniciatíve