>

Právnik v Útvare legislatívy a právnych služieb

univerzita
comenius university
právnik
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Ponúkaný plat: v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Tarifný plat v rozpätí 802,00 eur – 962,50 eur v závislosti od doby započítanej praxe. Uvedené rozpätie predstavuje tarifný plat podľa 7. platovej triedy zákl. stupnice plat. taríf (zákon č. 553/2003 Z. z.). Možný osobný príplatok až do výšky platovej tarify za podmienok podľa Platového poriadku Univerzity Komenského.
od 802 €

Náplň práce

  • komplexne zabezpečuje právnu agendu, najmä v oblasti občianskoprávnych, pracovnoprávnych, obchodnoprávnych vecí a právnych vecí vyplývajúcich z predpisov upravujúcich činnosť vysokých škôl,

  • koncipuje návrhy zmlúv a pripomienky k zmluvám v súlade s potrebami zamestnávateľa.,

  • pripravuje a spracováva návrhy podaní na súdy a iné štátne orgány; uplatňuje práva a nároky zamestnávateľa na príslušných orgánoch vrátane vymáhania pohľadávok; zastupuje zamestnávateľa v konaniach pred súdmi a inými orgánmi na základe poverenia rektora,

  • spolupracuje na tvorbe vnútorných predpisov zamestnávateľa vo všetkých fázach legislatívneho procesu,

  • pripravuje právne stanoviská pre potreby zamestnávateľa,

  • spolupracuje na komplexnom riešení právnych otázok vyplývajúcich z činnosti iných útvarov zamestnávateľa podľa pokynov vedúceho zamestnanca,

  • plnení ďalšie úlohy podľa pokynov vedúcich zamestnancov.

Koho hľadáme

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- skúsenosti na pozícii právnika vo verejnoprávnej inštitúcii sú výhodou, nie však podmienkou,
- vysoké pracovné nasadenie, pracovitosť, zodpovednosť, precíznosť, svedomitosť, slušnosť, komunikatívnosť,
- bezúhonnosť,
- bezchybné ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom.

Prečo si vybrať nás

UK pre svojich zamestnancov ponúka mnoho benefitov podľa platnej kolektívnej zmluvy, práca v centre mesta - priamo na Šafárikovom námestí v priateľskom kolektíve. Zamestnanci majú možnosť využiť rekreácie v rekreačnom zariadení na Richňave a v Modre - Harmónii a v Modre-Piesok. Benefitom je pracovný čas zamestnanca, ktorý je 7,5 hodín denne, ako aj základná výmera dovolenky, ktorá je až 5 týždňov, dovolenka vo výmere 6 týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku.

Dodatočné informácie

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor. Zaslaním životopisu dáva uchádzač súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslávila 100. výročie svojho založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v ..
Viac o organizácii
23. feb 2022