Koordinátor vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov

vzdelávanie
HR
pohovor
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
- Funkčný plat sa skladá z tarifného platu + osobný príplatok, ktorý môže byť priznaný až do výšky 100 % platovej tarify v závislosti od kvality plnenia služobných úloh + príplatky podľa § 126 zákona o štátnej službe č. 55/2017 Z. z.; -bližšie informácie na ústnom pohovore výberového konania.
od 1036 €

Náplň práce

Spracovanie materiálov koncepčného, analytického charakteru v oblasti vzdelávania zamestnancov a ich osobného a odborného rozvoja.
-Na základe požiadaviek príslušných vedúcich zamestnancov, zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov a v zmysle schváleného plánu vzdelávania zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie zamestnancov.
-Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami, inštitúciami štátnej a verejnej správy s lektormi a odborníkmi pri zabezpečovaní vzdelávania zamestnancov.
-Zabezpečovanie verejného obstarávania odboru a refundácie aktivít odboru v zmysle plánu TP PRV SR na príslušný rok.
-Zodpovednosť za prípravu interných predpisov PPA v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov zabezpečuje úlohy z nich vyplývajúce.
-Zabezpečovanie a koordinovanie hodnotenia zamestnancov vrátane služobného hodnotenia štátnych zamestnancov.
-Zabezpečovanie organizovania vzdelávania a aktivít určených pre zamestnancov PPA pre zlepšenie motivácie, spokojnosti, lojality a tímovosti.
-Koordinácia procesov hodnotenia zamestnancov vrátane služobného hodnotenia štátnych zamestnancov v súlade so zákonom o štátnej službe.
- a iné

Budete u nás pracovať na odbore vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov a podieľať sa na tvorbe odborného a harmonického prostredia agentúry.

Koho hľadáme

kreatívneho a organizačne schopného človeka, ktorý sa neštíti žiadnej práce

Prečo si vybrať nás

Pružný mesačný pracovný čas.
Týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
Možnosť získať mimoriadne odmeny za dosahované kvalitné výsledky práce.
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
Možnosť zúčastňovať sa bezplatne na školeniach a kurzoch.
Zaškolenie pod dohľadom mentora.
Študijné voľno.

Multisport karta
Príspevok na 10 dní PN podľa zákona o štátnej službe.
Ďalšie výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgánom štátnej správy plniacim úlohu poskytovania podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podp..
Viac o organizácii