Právnik- priamych podpôr v oblasti pôdohospodárstva

právnik
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
- Funkčný plat sa skladá z tarifného platu + osobný príplatok, ktorý môže byť priznaný až do výšky 100 % platovej tarify v závislosti od kvality plnenia služobných úloh + príplatky podľa § 126 zákona o štátnej službe č. 55/2017 Z. z.; -bližšie informácie na ústnom pohovore výberového konania.
od 1036 €

Náplň práce

- Príprava odôvodnených rozhodnutí v konaní o priamych podporách v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. a zákona č. 71/1967 Zb. (správneho poriadku)
- Vybavovanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov v konaní o priamych podporách
- Príprava právnych stanovísk v oblasti priamych podpôr
- Príprava stanovísk ku konaniam na súdoch a stanovísk k dožiadaniam orgánov činných v trestnom konaní
- Podieľanie sa na tvorbe legislatívy v oblasti priamych podpôr

Koho hľadáme

právne vzdelanie

Prečo si vybrať nás

• 5 dní dovolenky navyše.
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
• Pružný pracovný čas - ustanovený pracovný čas je 37,5 hod/týždeň.
• Možnosť sickday.
• Priateľský pracovný kolektív.
• Vzdelávanie a osobný rozvoj, pretože školou to nekončí a u nás vám dáme možnosť neustále na sebe pracovať.
•Multisport karta
• Ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

Dodatočné informácie

výberový proces mimo open slovensko prebieha v troch kolách

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgánom štátnej správy plniacim úlohu poskytovania podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podp..
Viac o organizácii