Pracovník podateľne

registratúra
podateľňa
pošta
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
verejná služba - uvádzaný je tarifný plat - plat sa skladá z tarifného platu + osobný príplatok, ktorý môže byť priznaný až do výšky 100 % platovej tarify v závislosti od kvality plnenia služobných úloh -bližšie informácie na ústnom pohovore výberového konania.
od 625 €

Náplň práce• Zabezpečuje činnosti podateľne PPA,
• Triedenie registratúrnych záznamov podľa organizačných útvarov PPA,
• Prijímanie a potvrdzovanie registratúrnych záznamov,
• Vedenie evidencie doručených a odoslaných zásielok v ASSR/Fabasoft,
• Vykonáva odvoz a dovoz zásielok PPA na poštu,
• Zodpovedá za včasné predkladanie registratúrnych záznamov z podateľne na organizačne útvary PPA,
• Spracováva došlé registratúrne záznamy v ASSR/Fabasoft,
• vedie evidenciu objednávok a ich zverejnenie na internete
• prieskumom trhu zisťuje ocenenie majetku, tovarov, služieb pre určenie predbežnej hodnoty zákazky v procese verejného obstarávania,
• vo svoje pracovnej činnosti zodpovedá za dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní a aktuálnej Smernice o zadávaní zákaziek v PPA,

Koho hľadáme

Práca na zastupovanie dlhodobej PN

-vodičský preukaz skupiny B

Prečo si vybrať nás

• 5 dní dovolenky navyše.
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
• Pružný pracovný čas - ustanovený pracovný čas je 37,5 hod/týždeň.
• Možnosť sickday.
• Priateľský pracovný kolektív.
• Vzdelávanie a osobný rozvoj, pretože školou to nekončí a u nás vám dáme možnosť neustále na sebe pracovať.
•Multisport karta
• Ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Študent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgánom štátnej správy plniacim úlohu poskytovania podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podp..
Viac o organizácii