Práca na odbore vyhodnocovania ŽoNFP (aj pre absolventov)

európska únia
vyhodnocovanie
žiadosti
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
- plat sa skladá z tarifného platu, ktorý je uvedený ako základná mzda + osobný príplatok, ktorý môže byť priznaný až do výšky 100 % platovej tarify v závislosti od kvality plnenia služobných úloh -bližšie informácie na ústnom pohovore výberového konania.
od 1036 €

Náplň práce

• Schvaľovací proces Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v zmysle podmienok poskytnutia príspevku stanovených v príslušnej výzve na podávanie ŽoNFP,
• Overovanie oprávnenosti Žiadateľa,
• Overovanie ostatných podmienok poskytnutia príspevku,
• Komunikácia so Žiadateľmi v konaní o Žiadosti o NFP,
• Príprava podkladov k auditom a kontrolám,
• Pripomienkovanie dokumentov,

Koho hľadáme

Odbor vyhodnocovania Žiadostí o nenávratný finančný príspevok Ti ponúka jedinečnú príležitosť byť súčasťou prostredia novej modernej PPA, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu SR, smerujúcimi do oblastí pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Budeš súčasťou organizácie úzko pracovne spätej s Európskymi fondami čo Ti prinesie množstvo skúseností, ďalšieho vzdelávania a určite aj nových zážitkov. Dynamický a priateľský pracovný kolektív je pripravený zaučiť záujemcu v rámci činností na odbore ako je vyhodnocovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, práca s informačnými systémami platobnej agentúry a ešte oveľa viac ako budúceho ,,manažéra posudzovania projektov žiadostí o nenávratný finančný príspevok,,.

Prečo si vybrať nás

• 5 dní dovolenky navyše.
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
• Pružný pracovný čas - ustanovený pracovný čas je 37,5 hod/týždeň.
• Možnosť sickday.
• Priateľský pracovný kolektív.
• Vzdelávanie a osobný rozvoj, pretože školou to nekončí a u nás vám dáme možnosť neustále na sebe pracovať.
•Multisport karta
• Ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgánom štátnej správy plniacim úlohu poskytovania podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podp..
Viac o organizácii