Manažér reportovania - Špecialista reportingu

reporting
monitoring
sql
excel
powerbi
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
uvedená je len zložka tarifného platu - plat sa skladá z tarifného platu + osobný príplatok, ktorý môže byť priznaný až do výšky 100 % platovej tarify v závislosti od kvality plnenia služobných úloh -bližšie informácie na ústnom pohovore výberového konania. Platové podmienky budú upresnené podľa skúseností a odborných znalostí uchádzača na osobnom pohovore.
od 1068 €

Náplň práce

• Vykonáva koordinačnú činnosť manažérskeho reportingu v spolupráci s dátovými analytikmi nominovanými príslušnými sekciami.
• Vypracováva správy, štatistiky, prehľady vyžadované Európskou komisiou, európskym dvorom audítorov, MPRV SR a ďalšími inštitúciami v zmysle právne záväzných aktov EÚ a právnych predpisov SR.
• Vypracováva a aktualizuje vnútorné postupy odboru.
• Spolupracuje pri príprave a pripomienkovaní materiálov v rámci svojej zodpovednosti.
• Kontroluje dátovú kvalitu a integritu dát v súvislosti s reportingom, spolupracuje pri analýze a návrhu ďalšieho rozvoja IT a zodpovedá za komunikáciu s príslušnými útvarmi PPA, dodávateľmi IT.
• SAS (EG) – výhodou je skúsenosť s SQL.
• POWER BI Desktop – príprava a pravidelná aktualizácia reportov, tvorba nových reportov na základe požiadaviek iných útvarov.
• Microsoft Excel – funkcie (VLOOKUP, HLOOKUP, Kontingenčná tabuľka).
• Microsoft Access – práca s databázou.

Koho hľadáme

S vašou vysnívanou prácou s kolegami na odbore reportingu budete spokojný/á, ak na čo najviac z otázok nižšie odpoviete ÁNO:
1. Máte radi čísla?
2. Radi upratujete údaje do tabuliek a štatisticky ich vyhodnocujete?
3. Hovorí vám niečo SAS, SQL, POWER BI, Excel, Access?
4. Nerobí vám problém analýza materiálov a ich ďalšie spracovanie?

Prečo si vybrať nás

• 5 dní dovolenky navyše.
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
• Pružný pracovný čas - ustanovený pracovný čas je 37,5 hod/týždeň.
• Možnosť sickday.
• Priateľský pracovný kolektív.
• Vzdelávanie a osobný rozvoj, pretože školou to nekončí a u nás vám dáme možnosť neustále na sebe pracovať.
•Multisport karta
• Ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgánom štátnej správy plniacim úlohu poskytovania podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podp..
Viac o organizácii